Go to content
afm-straat-gevel
Nieuws 06/10/22

AFM publiceert toezichttoets op het concept Besluit toekomst pensioenen

De AFM heeft op 19 augustus 2022 een toezichttoets uitgebracht op het concept Besluit toekomst pensioenen (Btp). In onze toezichttoets op het Btp blijven wij aandacht vragen voor het tijdig en begrijpelijk meenemen van de individuele pensioendeelnemers in wat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor hen persoonlijk betekent. Een begrijpelijke overgang naar een nieuw stelsel verkleint de kans op onrealistische verwachtingen bij deelnemers en uiteindelijk verlies van draagvlak en vertrouwen.

Aanscherping informatievereisten voor meer deelnemersbescherming

In navolging van onze eerdere consultatiereactie (pdf, 335 KB), herhalen wij in onze toezichttoets enkele wettelijke waarborgen die aanscherping behoeven om deelnemers tijdig duidelijk te maken wat de gevolgen van de transitie en het invaren zijn voor hun pensioengelden. 

Zo zijn wij van mening dat deelnemers voorafgaand aan de transitie moeten worden geïnformeerd over veranderingen in hun pensioen, bijvoorbeeld ten aanzien van risicodekkingen zoals arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen.

Ook vinden wij het belangrijk dat de informatievereisten voor alle deelnemers aan een premieregeling, zowel in de flexibele als solidaire regeling, gelijk zouden moeten zijn. Voor alle deelnemers geldt immers dat zij duidelijk geïnformeerd moeten worden over de mogelijke jaarlijkse aanpassing van de variabele uitkering.

Daarnaast vinden wij het relevant dat deelnemers op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) een indicatie krijgen van het te bereiken kapitaal dat aangewend kan worden voor een periodieke uitkering. Wij zijn verheugd dat de wetgever enkele van onze aandachtspunten heeft meegenomen in het Btp.  

Persoonlijke informatie over herverdeling

Wel blijven wij van mening dat deelnemers op persoonlijk niveau geïnformeerd moeten worden over wat het effect van de herverdeling bij invaren voor hun opgebouwde aanspraken concreet betekent. In de transitie naar het nieuwe stelsel zal immers een bepaalde mate van herverdeling toegestaan zijn. De wijziging van de pensioenregeling, de toedeling van het collectieve vermogen naar persoonlijke pensioenvermogens en eventuele compensatie van deelnemers voor het afschaffen van de doorsneesystematiek pakken niet voor iedereen op gelijke wijze uit.

Wij vinden het van belang dat deelnemers tijdens de transitie tijdig en op begrijpelijke wijze persoonlijk inzicht kunnen krijgen in de mate van herverdeling die heeft plaatsgevonden, omdat bij herverdeling een beroep wordt gedaan op onderlinge solidariteit. Dat komt het vertrouwen in een eerlijk verlopen transitie ten goede. Sterker nog, de complexe transitie brengt de plicht mee om aan deelnemers uit te leggen wat er gebeurt met hun pensioengelden. Hierbij kan niet worden volstaan met enkel communicatie in verwachte pensioenuitkeringen omdat hiermee alleen een deel van het verhaal wordt verteld. Het maakt immers voor je verwacht pensioenresultaat uit met welk vermogen je het nieuwe stelsel ingaat.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.