Go to content
Voorgevel AFM-gebouw
Maatregel 06/10/22

AFM legt last onder dwangsom op aan mevrouw M. Plat

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 september 2022 een last onder dwangsom opgelegd aan mevrouw M. Plat omdat zij geen gehoor geeft aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM wil onderzoeken in hoeverre mevrouw Plat de regels heeft overtreden van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De dwangsom bedraagt € 5.000 per dag tot een maximum van € 50.000.

Onderzoek AFM naar reclame voor illegale beleggingsonderneming

De AFM is een onderzoek gestart naar de activiteiten en rol van mevrouw Plat bij het aanbrengen van consumenten bij een illegale buitenlandse beleggingsonderneming. Deze onderneming heeft in Nederland beleggingsdiensten verleend door onder meer foreign exchange (forex) beleggingen aan te bieden. Deze illegale beleggingsonderneming maakte gebruik van Nederlandse finfluencers: influencers die zich op sociale media specifiek uitspreken over beleggen. Deze finfluencers promootten tegen een forse vergoeding via Nederlandstalige websites en social media de betreffende onderneming. Via de website www.geldrendement.nl maakte mevrouw Plat reclame voor deze illegale beleggingsonderneming en verwees zij bezoekers door om te handelen in forex. De AFM wil onderzoeken in hoeverre mevrouw Plat de regels heeft overtreden van de Wft.

Geen gehoor aan informatieverzoeken

De AFM heeft mevrouw Plat in het kader van haar onderzoek om informatie verzocht die zij ondanks herhaalde verzoeken niet heeft verstrekt. Daarom ontving zij op 20 september 2022 een last onder dwangsom. Mevrouw Plat dient nog steeds te voldoen aan de informatieverzoeken van de AFM. Voor iedere dag dat mevrouw Plat niet voldoet, loopt de dwangsom op met € 5.000 tot een maximum van € 50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06-31 777 686 of yolanda.bieckmann@afm.nl.


Een openbare versie van het besluit kunt u in PDF-formaat downloaden.
Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.