man-nadenken-laptop
Nieuws 12/10/22

Consultatie wijzigingen Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Als gevolg van een aantal (toekomstige) wijzigingen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo), moet ook de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) worden aangepast. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) consulteert daarvoor de vernieuwde Nrgfo. De wijzigingen hebben betrekking op het essentiële-informatiedocument, de introductie van de vergelijkingskaart, regels over vermogensscheiding en enkele technische aspecten.

De consultatie staat open van 12 oktober tot en met 9 november 2022.

Essentiële-informatiedocument in plaats van essentiële beleggingsinformatie

In het BGfo komt te staan dat beheerders van beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) met ingang van 1 januari 2023 niet langer de essentiële beleggingsinformatie (ebi), maar het Essentiële-informatiedocument (Eid) volgens de PRIIPs-verordening moeten opstellen als zij deelnemersrechten aanbieden aan retailbeleggers. PRIIP staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Product.

Vergelijkingskaart vervangt dienstverleningsdocument

Een andere wijziging is dat de wetgever de vergelijkingskaart voor financieel dienstverleners wil introduceren. De vergelijkingskaart vervangt het bestaande dienstverleningsdocument. Dat is het informatiedocument dat financieel dienstverleners zoals adviseurs en aanbieders aan consumenten moeten verstrekken. De vergelijkingskaart is voor consumenten een doeltreffender informatiedocument dan het huidige dienstverleningsdocument.

Ook voert het BGfo een verplichting in voor adviseurs om consumenten of cliënten te informeren of zij op afhankelijke dan wel onafhankelijke basis adviseren. Mocht de definitieve wijziging van het BGfo afwijken van de consultatie van het BGfo, dan kan dit eventueel ook gevolgen hebben voor de wijziging van de Nrgfo inzake de vergelijkingskaart.

Geen toestemming nodig voor rekening met afgescheiden vermogen

Daarnaast is onlangs in de Wet op het financieel toezicht een ‘rekening met afgescheiden vermogen’ geïntroduceerd als nieuwe mogelijkheid voor beleggingsondernemingen om het geld van cliënten te beschermen. Als een beleggingsonderneming gebruik maakt van een rekening met afgescheiden vermogen, is geen voorafgaande toestemming van de AFM nodig. De Nrgfo dient op dit punt te worden aangepast.

In aanvulling op bovengenoemde wijzigingen vinden ook nog een aantal technische aanpassingen plaats in de Nrgfo.

Uw reactie op de consultatie ontvangen wij graag per e-mail op nrgfo@afm.nl. Wij vragen u te vermelden op welke wijziging u reageert en of wij de reactie openbaar mogen maken.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.