Terug

Caribisch Nederland: informeert u uw klanten tijdig en zorgvuldig?

Nieuws

bonaire-landingsbaan-kleurige-huizen-400x200

Voor consumenten is het belangrijk dat zij over een financieel product tijdig de benodigde informatie ontvangen, opgesteld in begrijpelijke taal. Alleen zo kan de klant een zorgvuldige keuze maken. Verstrekt u uw klanten alle noodzakelijke informatie tijdig genoeg? Neemt u uw proces nog eens onder de loep en past u de informatieverstrekking aan als dat nodig blijkt.

De aanschaf van een financieel product (of dienst) kan grote impact en gevolgen hebben voor het financieel welzijn van een consument. De keuze voor het product baseert hij op de informatie die u als financieel dienstverlener heeft verstrekt.

Vóór aangaan overeenkomst informatie verstrekken

De informatie moet u voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst aan de consument verstrekken zodat deze tijd heeft om te bepalen in hoeverre het product aan zijn wensen en (financiële) mogelijkheden voldoet. Dit staat ook zo in de Wet financiële markten BES. Het volstaat niet om de informatie gelijktijdig met de totstandkoming van de overeenkomst aan te bieden.

De beoordeling van een kredietaanvraag neemt doorgaans een aantal dagen in beslag. In veel gevallen zal het volstaan als u de vereiste informatie, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de overeenkomst, minimaal twee dagen voorafgaand aan de ondertekening aan de consument verstrekt. Deze heeft dan voldoende tijd om de informatie te lezen en te doorgronden. 

Verwijzen naar algemene informatie volstaat niet

Een financieel dienstverlener mag bij de informatieverstrekking aan de consument rekening houden met de informatie die hij eerder heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij een offerte. Het volstaat niet om te verwijzen naar informatie die was gericht op een algemeen publiek, zoals een advertentie in een dag- of nieuwsblad. Het is namelijk onzeker of de ongerichte informatie-uiting de desbetreffende consument zal bereiken of heeft bereikt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de AFM via: bes@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel