Go to content
straatbeeld-nederland
Nieuws 30/03/22

AFM benadrukt deelnemersbescherming in toezichttoets nieuwe pensioenwet

Nu het Wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp) bij de Tweede Kamer ligt, maakt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar toezichttoets op het wetsvoorstel bekend. De AFM vindt het onder meer van belang dat deelnemers tijdens de transitie tijdig persoonlijk inzicht krijgen in de mate van herverdeling die plaatsvindt.

In het kort

  • Pensioenregelingen moeten aansluiten bij kenmerken deelnemers
  • Transparantie over herverdelingseffecten is belangrijk
  • Kwaliteit pensioenadministratie moet op orde zijn
  • Nieuwe norm keuzebegeleiding per 1 januari 2023

Pensioenregelingen moeten aansluiten bij kenmerken deelnemers

De AFM benadrukt in haar toezichttoets het belang van deelnemersbescherming in het nieuwe pensioenstelsel. Omdat deelname aan pensioenregelingen verplicht is, is het belangrijk dat de pensioenregeling aansluit bij de kenmerken, wensen en doelstelling van de deelnemers. Het risicopreferentieonderzoek is een belangrijk instrument om daar inzicht in te krijgen.

Transparantie over herverdelingseffecten is belangrijk

In de transitie naar het nieuwe stelsel zal een bepaalde mate van herverdeling plaatsvinden. De wijziging van de pensioenregeling, de toedeling van het collectieve vermogen naar individuele vermogens en eventuele compensatie van deelnemers voor het afschaffen van de doorsneesystematiek pakken niet voor iedereen op gelijke wijze uit. De AFM vindt het van belang dat deelnemers tijdens de transitie tijdig persoonlijk inzicht krijgen in de mate van herverdeling die heeft plaatsgevonden. Hierbij kan gedacht worden aan ten minste een toelichting op het effect van de herverdeling op de leeftijdsgroep waar de deelnemer toe behoort, zodat die in een oogopslag kan zien of hij er door de gehele transitie naar verwachting op voor- of achteruitgaat. Bij de transitie kunnen sommigen erop vooruitgaan, en anderen erop achteruit. De AFM acht het verstandig daar op voorhand transparant over te zijn.

Kwaliteit pensioenadministratie moet op orde zijn

Verder pleit de AFM voor voldoende aandacht voor de kwaliteit van de pensioenadministraties en de rechtspositie van de deelnemer. Over beide onderwerpen publiceerde de AFM onlangs onderzoeken:

Nieuwe norm keuzebegeleiding geldt per 1 januari 2023

De AFM is tevreden dat keuzebegeleiding als nieuwe eis aan pensioenuitvoerders is opgenomen in het wetsvoorstel. De AFM heeft eerder uit haar toezichtpraktijk onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat keuzes door deelnemers niet automatisch goed gaan. Deze norm gaat direct in bij de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 en zal daarmee dus ook al van toepassing zijn bij de keuzes in de huidige pensioenregelingen.

Bekijk de complete toezichttoets van de AFM.

Afgelopen jaar voerde de AFM ook een aantal toezichttoetsen uit op specifieke elementen van het nieuwe stelsel:

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.