Consultatie 15/07/22

Caribisch Nederland: Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid

Per 15 juli 2022 is de consultatie van de gewijzigde Beleidsregel Geschiktheid gestart. Marktpartijen kunnen tot en met 15 september 2022 reageren op wijzigingen van de Beleidsregel geschiktheid 2012. 

Deze beleidsregel beschrijft het kader dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers in de financiële sector. De Beleidsregel Geschiktheid 2012 is van overeenkomstige toepassing verklaard op geschiktheidstoetsingen die de AFM en DNB uitvoeren op grond van de Wet financiële markten BES.

De afgelopen tijd zijn door de toezichthouders benodigde wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de Beleidsregel. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. Nu worden marktpartijen uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Wat wordt geconsulteerd?

Er worden twee documenten geconsulteerd door de AFM en DNB. Dit zijn:

Reageren met reactieformulier

Reacties op deze consultatie kunnen aan de AFM worden gestuurd via consultatie_beleidsr@afm.nl. De deadline voor het insturen van reacties is 15 september 2022. Consultatiereacties zullen openbaar worden gemaakt na afloop van de consultatieperiode. Ook zullen wij in een feedbackstatement kenbaar maken wat wij met de reacties uit de consultatie hebben gedaan.

Vervolg

De reacties op deze consultatie worden beoordeeld en waar nodig worden de beleidsregel en de toelichting hierop aangepast. De definitieve versie wordt gepubliceerd in de Staatscourant en, samen met het feedbackstatement, op de websites van de AFM en DNB. Naar verwachting wordt de beleidsregel eind 2022 gepubliceerd. De aangepaste beleidsregel is vanaf dat moment van kracht.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.