Terug

Rekening met afgescheiden vermogen treedt in werking

Nieuws

man-in-pak-met-grafieken-voor-zich

Op 7 juli 2022 is de Wijzigingswet Financiële Markten 2022 in werking getreden. Onderdeel van deze Wijzigingswet is introductie van de rekening met afgescheiden vermogen. Hiermee krijgen beleggingsondernemingen de mogelijkheid om gelden van hun klanten te bewaren op een rekening met afgescheiden vermogen bij een Nederlandse bank. De klantgelden op de rekening met afgescheiden vermogen worden zo niet geraakt door een eventueel faillissement van de beleggingsonderneming. Tegoeden op de rekening met afgescheiden vermogen vallen onder het Depositogarantiestelsel.

In het kort

  • Op 7 juli 2022 is de Wijzigingswet Financiële Markten 2022 in werking getreden
  • Beleggingsondernemingen mogen gelden van klanten bewaren op een rekening met afgescheiden vermogen bij een Nederlandse bank
  • Tegoeden vallen onder het Depositogarantiestelsel
  • Nadere invulling van regels Wijzigingswet volgt nog

Verplichtingen voor vermogensscheiding ook van toepassing op rekening afgescheiden vermogen

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft staan verplichtingen opgenomen over de vermogensscheiding bij beleggingsondernemingen. Die zien onder meer op de administratie van de gelden en financiële instrumenten van klanten en op de verhouding met derde partijen bij wie een bankrekening wordt aangehouden. Deze verplichtingen gelden ook voor beleggingsondernemingen als zij gelden van klanten gaan bewaren op een rekening met afgescheiden vermogen. De AFM verwacht dat beleggingsondernemingen die gelden van klanten gaan bewaren op een rekening met afgescheiden vermogen zorgen dat de administratie van de rekening altijd accuraat is en dat de beleggingsondernemingen op elk moment in staat zijn om de gelden die zij voor één klant aanhouden, te onderscheiden van de gelden die voor een andere klant worden aangehouden.

Noodzakelijke wijziging regelgeving

De gelden die door een beleggingsonderneming op een rekening met afgescheiden vermogen worden bewaard, kwalificeren als opvorderbare gelden zoals bepaald in de Wet op het financieel toezicht. Voor het aantrekken van opvorderbare gelden geldt een verbod. Op termijn zal de rekening met afgescheiden vermogen worden vrijgesteld van dit verbod. De AFM zal in de loop van 2022 de Nrgfo in lijn brengen met de Wijzigingswet.

Assurance-rapport en meldplicht AFM

Beleggingsondernemingen die gelden van klanten aanhouden op een rekening met afgescheiden vermogen bij een Nederlandse bank moeten jaarlijks een assurance-rapport vermogensscheiding aanleveren bij de AFM.

Daarnaast moeten beleggingsondernemingen die voornemens zijn hun vermogensscheidingstructuur aan te passen naar een rekening met afgescheiden vermogen dit 2 weken van tevoren schriftelijk melden bij de AFM.

Voor vragen over de rekening met afgescheiden vermogen kan contact worden opgenomen met de AFM via toezicht_am@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel