Terug

Vernieuwde richtsnoeren van kracht voor toezicht naleving voorschriften financiële informatie

Nieuws

Man met handen uitleg400x200

De richtsnoeren van Europees toezichthouder ESMA met betrekking tot het toezicht op de naleving van voorschriften voor financiële informatie - ‘Guidelines on Enforcement of Financial Information’ (GLEFI) – zijn per 1 januari 2022 vernieuwd. Naar verwachting zal de aanpassing weinig wijzigingen in het toezicht op de financiële verslaggeving tot gevolg hebben.

De GLEFI-richtsnoeren moeten er onder meer voor zorgen dat er op een consistente manier toezicht wordt gehouden op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen in Europa. De richtsnoeren zijn in 2014 in werking getreden en per 1 januari 2022 vernieuwd.

Veranderingen in de richtsnoeren

Er zijn bijvoorbeeld nieuwe definities geformuleerd voor de verschillende typen van onderzoeken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen interactieve onderzoeken en onderzoeken op afstand. Het selectiemodel dat bij het toezicht wordt toegepast moet gebaseerd zijn op een gemengd model waarin een op risico gebaseerde benadering wordt gecombineerd met een steekproef- en rotatiebenadering. Ook moet worden gewaarborgd dat partijen binnen een gekozen tijdsframe minimaal eenmaal in de selectie zitten.

AFM voldoet grotendeels aan de richtsnoeren

De AFM werkt volgens de richtsnoeren, maar beschikt alleen niet (zelfstandig) over alle bevoegdheden die erin staan. Er ontbreken bijvoorbeeld mogelijkheden voor het direct bij de accountant of aandeelhouders opvragen van informatie, het uitvoeren van een onderzoek ter plaatse, of het zelfstandig afdwingen van een persbericht van een onderneming bij fouten in de verslaggeving. De AFM is hierover in gesprek met het ministerie van Financiën. Het ministerie heeft aangegeven hierover in overleg te willen treden met stakeholders.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel