Go to content
Groep mensen in een teamoverleg
Nieuws 29/08/22

DNB consulteert interpretatie retentievergoedingen; AFM roept op te reageren

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kijken momenteel naar de interpretatie van de wetgeving rond retentievergoedingen en werken daarin nauw samen. Een retentievergoeding is een vorm van variabele beloning voor behoud van een medewerker bij een onderneming. Specifiek bekijken DNB en AFM in welke situaties er voor een retentievergoeding instemming van de toezichthouder nodig is. DNB is hiervoor een consultatie gestart. Zowel DNB als AFM kijken op welke wijze de uitkomst van de consultatie nog aanleiding geeft tot aanpassingen.

Interpretatie artikel 1:122 Wft

DNB consulteert met name de interpretatie van art. 1:122 Wft over de invulling van het vereiste van voorafgaande instemming van de toezichthouder bij de toekenning van een retentievergoeding.

Ook maakt DNB haar interpretatie kenbaar ten aanzien van de criteria waaraan een retentievergoeding moet voldoen als er geen goedkeuring van de toezichthouder nodig is.

De AFM zal kennisnemen van de reacties op de consultatie van DNB. Daarom roept de AFM ook ondernemingen op om, indien gewenst, te reageren op de consultatie van DNB.

Reageren voor 26 september 2022

Marktpartijen kunnen tot 26 september 2022 reageren op de consultatie van de Q&A over retentievergoedingen. Consultatiereacties worden na afloop van de consultatieperiode in een feedbackstatement gepubliceerd op de website van DNB onder vermelding van naam en/of organisatie (op verzoek kan dat ook anoniem).

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.