Go to content
accountants-onderzoek-400
Nieuws 25/04/22

AFM: Kwaliteit van assurance-rapportages beleggingsrestricties moet beter

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in het 4e kwartaal van 2021 onderzoek gedaan naar de assurance-rapportages beleggingsrestricties die over het jaar 2020 zijn ingediend door icbe-beheerders. Hieruit zijn enkele onregelmatigheden naar voren gekomen. Daarnaast moet de kwaliteit van de rapportages verder omhoog.

In het kort

  • De AFM heeft onderzoek gedaan naar assurance-rapportages van alle icbe-beheerders
  • Er zijn enkele overschrijdingen van beleggingsrestricties gerapporteerd
  • De kwaliteit van de assurance-rapportages moet beter

Onderzoek gedaan naar assurance-rapportages van alle icbe-beheerders

Voor beheerders van icbe’s gelden beleggingsrestricties. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan, onder meer door de beoordeling van de assurance-rapportages beleggingsrestricties. Deze dienen een beeld te geven van de mate waarin icbe-beheerders hebben voldaan aan voorschriften waarin wordt aangegeven waar door de icbe-beheerder in belegd mag worden. Ook moeten de assurance-rapportages weergeven wat door de beheerder gedaan is om de overschrijding te beëindigen.

Overschrijdingen

Icbe-beheerders zijn verplicht aan risicospreiding te doen bij het beleggen. Per financieel instrument is in het Besluit Gedragstoezicht Financiële onderneming (BGfo) aangegeven of erin belegd mag worden en met welk percentage. Beleggingsrestricties zijn er ter bescherming van beleggers. Onderzoek naar de assurance-rapportages heeft aangetoond dat er enkele beleggingsrestricties zijn overschreden. Zo is onder meer naar voren gekomen dat over een langere periode een positie van meer dan 35% in staatsobligaties is ingenomen. Ook is gebleken dat begrenzingen ten aanzien van het beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door dezelfde instelling en ten aanzien van deposito’s bij een bank zijn overschreden. De AFM verwacht van icbe-beheerders dat zij voorkomen dat beleggingsrestricties worden overschreden. Wanneer de overschrijding plaats vindt buiten de wil van de beheerder, dienen maatregelen te worden genomen om de overschrijding zo snel mogelijk te beëindigen. Bij een overschrijding buiten de wil van de beheerder om gaat het bijvoorbeeld om een (onvoorziene) waardestijging van een financieel instrument op een moment dat daar door de beheerder niet op gereageerd kan worden, omdat de waardestijging zich voordoet buiten kantooruren en de beheerder om die reden gesloten is.

Kwaliteit rapportages moet beter

De AFM verwacht dat assurance-rapportages van goede kwaliteit zijn en volledig. Uit het onderzoek is gebleken dat dit niet altijd het geval is. De verbeterpunten zijn:

  1. De overschrijding moet beter worden aangeduid. Alleen een verwijzing naar het betreffende wettelijke artikel is niet voldoende. Specifieke verwijzing naar een artikellid uit het BGfo - en in sommige gevallen naar een of meer gedeelten van artikelleden – is verplicht.
  2. Duidelijker aangeven hoe de overschrijding is ontstaan.
  3. Duidelijker aangeven wat is gedaan om de overschrijding te beëindigen.
  4. Niet alleen actieve maar ook passieve overschrijdingen moeten worden vermeld.

De AFM krijgt inzicht in door bewaarders geconstateerde materiële onregelmatigheden – waaronder overschrijding van beleggingsrestricties - bij beheerders van icbe’s door middel van de bewaardersrapportages. De AFM zal in de komende jaren ook de informatie uit de bewaardersrapportages gebruiken bij de beoordeling van de assurance-rapportages beleggingsrestricties.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.