Go to content
man-in-pak-met-grafieken-voor-zich
Nieuws 26/10/21

Richtsnoeren voor reclame-uitingen voor fondsen per februari 2022

Reclame-uitingen voor fondsen moeten per 2 februari 2022 aan specifieke Europese richtsnoeren voldoen. Deze richtsnoeren bevorderen beleggersbescherming ten aanzien van correcte, duidelijke en niet misleidende reclame-uitingen (publicitaire mededelingen). Hierbij is ook aandacht voor de online-aspecten van reclame-uitingen.

Correct, duidelijk en niet misleidend

De richtsnoeren gaan in het bijzonder in op:

  • Het als zodanig herkenbaar zijn van reclame-uitingen
  • Het op even opvallende wijze beschrijven van risico’s en voordelen
  • Het op een correcte, duidelijke en niet-misleidende wijze presenteren van reclame-uitingen, rekening houdend met de online-aspecten van dergelijke mededelingen.

De richtsnoeren zijn van toepassing op icbe-beheermaatschappijen, met inbegrip van icbe’s die geen icbe-beheermaatschappij hebben aangewezen, abi-beheerders, EuVECA-beheerders en EuSEF-beheerders.

Toezicht op richtsnoeren

De AFM past de richtsnoeren toe in het toezicht op reclame-uitingen die zich richten op (potentiële) beleggers. Het gaat bijvoorbeeld om uitingen die reclame voor een fonds bevatten op webpagina’s, in radioboodschappen of op een socialemediaplatform. Hierbij kijkt de AFM of de reclame aan de vereisten voor reclame-uitingen voldoet.

De richtsnoeren zijn niet bedoeld ter vervanging van bestaande nationale voorschriften voor de informatie die in reclame-uitingen moet worden opgenomen.

De richtsnoeren komen voort uit artikel 4 van EU Verordening 2019/1156 die de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve beleggingen faciliteert.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.