Terug

Publicatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 in Staatscourant

Nieuws

mensen-glazen-kantooroverleg

Namens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) is op 1 oktober de gezamenlijke Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 (Rbb 2021) in de Staatscourant gepubliceerd.

Op 15 april 2021 hebben de AFM en DNB de gezamenlijke Regeling beheerst beloningsbeleid 2021 geconsulteerd. De uitkomst van deze consultatie is op 2 augustus 2021 op de websites van de AFM en DNB  gepubliceerd.

Inwerkingtreding Rbb 2021 

Met de publicatie in de Staatscourant is de Rbb 2021 nog niet in werking  getreden. De inwerkingtreding van de Rbb 2021 hangt samen met de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen. Zodra deze in werking treedt, zal ook de Rbb 2021 in werking treden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel