Terug

Waar moeten beursgenoteerde ondernemingen op letten bij hun verslaggeving over 2021?

Nieuws

accountant-verslaggeving

Europees toezichthouder ESMA heeft haar toezichtprioriteiten voor financiële verslaggeving over 2021 bekendgemaakt. In haar European Common Enforcement Priorities (ECEP) 2021 geeft zij aan waar beursgenoteerde ondernemingen, hun auditcommissies en externe accountants vooral op moeten letten. ESMA werkte bij het samenstellen van haar prioriteiten samen met nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Specifieke, hoogwaardige verslaggeving over klimaatgerelateerde zaken

ESMA roept ondernemingen op met specifieke, hoogwaardige verslaggeving te rapporteren over klimaatgerelateerde zaken en risico’s: in de jaarrekening, de niet-financiële verklaring en andere onderdelen van het bestuursverslag. Zij adviseert om verplichte toelichtingen over materiële klimaatzaken op één plek in de jaarrekening op te nemen.

Transparant over gevolgen coronacrisis

Net als vorig jaar roept ESMA ondernemingen op transparant te zijn over de gevolgen van de coronacrisis. Zij benadrukt transparantie in de financiële verslaggeving over de verwerking van supply-chain-finance-arrangementen en liquiditeitsrisico’s. Voor de continuïteitsveronderstelling wil ESMA daarbij dat ondernemingen alle beschikbare informatie over de toekomst gebruiken, voor een periode van minimaal 12 maanden. Ook roept zij ondernemingen op in hun niet-financiële verklaring transparant te zijn over de negatieve invloed van de coronacrisis op hun duurzaamheidsdoelen.

Belang alternatieve prestatiemaatstaven bij gebruik vanwege coronacrisis

ESMA wijst op het belang van haar richtsnoeren voor alternatieve prestatiemaatstaven, als deze gebruikt worden in relatie tot de coronacrisis.

Breng systemen op orde voor rapportageverplichtingen over 2022

2022 is een transitieperiode waarin effectenuitgevende ondernemingen beperkte rapportageverplichtingen hebben volgens de EU-taxonomieverordening over duurzaamheidsactiviteiten. ESMA roept op die periode te benutten om informatiesystemen op orde te brengen, zodat ondernemingen daarna aan de volledige rapportageverplichtingen kunnen voldoen.

Verslaggevingsformat ESEF verplicht

ESMA herinnert ondernemingen eraan dat het European Single Reporting Format (ESEF) verplicht is voor jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen over 2021.

Prioriteiten van de AFM in 2022

De AFM let in haar toezicht op de aandachtspunten van ESMA. Daarnaast heeft zij in 2022 haar eigen prioriteiten. Zo doet de AFM onderzoek naar de ‘connectiviteit’ tussen niet-financiële en financiële verslaggeving en de daarbij verstrekte zekerheid door de accountant. Ook kijkt zij hoever ondernemingen zijn met voorbereidingen op nieuwe regelgeving voor niet-financiële informatie uit de EU-taxonomieverordening, de Corporate Sustainability Reporting Directive (die geldt voor verslaggeving vanaf 2023) en de internationale verslaggevingsstandaard voor verzekeringscontracten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel