Terug

Significante wijzigingen nog onvoldoende gemeld

Nieuws

kantoren-metro-400x200

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet een oproep aan de assetmanagementsector om alle significante wijzigingen te melden. Uit gesprekken met marktpartijen blijkt dat deze meldingen niet altijd worden doorgegeven. Meldingen zijn belangrijk om het gedrag van partijen en de daaruit voortvloeiende risico’s in de sector in kaart te brengen.

In het kort

  • Significante wijzigingen worden nog niet altijd gemeld
  • Vooral beleggingsondernemingen onvoldoende bewust van meldingsplicht
  • Meldingen nodig om risico’s in assetmanagementsector in kaart te brengen

Significante wijzigingen onvoldoende doorgegeven

Iedere wijziging die impact heeft op de voor vergunningverlening of registratie aan de AFM verstrekte informatie dient gemeld te worden. Dit zijn namelijk significante wijzigingen. Voorbeelden hiervan zijn fusies en overnames, veranderingen in uitbestedingscontracten, wijzigingen in voorwaarden van diensten en producten. Maar ook herstructureringstrajecten of wijzigingen in bedrijfsmodel, bedrijfsstructuur, aansturing, risicobeheer of het beleggingsbeleid.

Uit de dagelijkse toezichtpraktijk en gesprekken met marktpartijen blijkt dat deze wijzigingen niet altijd worden doorgegeven, ondanks de wettelijke verplichting. Vooral beleggingsondernemingen lijken zich hier nog onvoldoende van bewust. Ook worden meldingen van significante wijzigingen regelmatig te laat ontvangen, doordat deze pas ruim na de wijziging worden doorgegeven.

Wat doet de AFM met deze meldingen?

Meldingen zijn een belangrijke bron van informatie voor het toezicht van de AFM op individuele instellingen en financiële markten. Meldingen geven inzicht in de professionaliteit van assetmanagementpartijen. De AFM beoordeelt meldingen op risico-gestuurde basis en treedt wanneer zij dit nodig vindt nader in contact met de meldende partij. Daardoor kunnen we tijdig bijsturen op wijzigingen in de bedrijfsvoering bij instellingen. Daarnaast kijkt de AFM naar wijzigingen in aantal en type meldingen en combineert zij de meldingen met andere informatie die zij tot haar beschikking heeft om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van individuele instellingen en het gedrag van partijen in financiële markten. Op basis van dit beeld bepaalt de AFM de prioriteiten voor haar toezicht. Risico’s die op basis van meldingen bijvoorbeeld worden ingeschat zijn de potentiële concentratie van klanten, producten en/of diensten bij een klein aantal partijen.

Melden?

Onder assetmanagementpartijen verstaat de AFM: beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen, beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) en bewaarders.

Significante wijzigingen dienen zodra zij bekend zijn gemeld te worden via de volgende emailadressen, voordat de wijzigingen ingaan:

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel