Terug

Geschiktheidstoets voor beleggers vraagt om aandacht van aanbieders

Nieuws

man-achter-laptop-thuis Beleggingsaanbieders zouden er goed aan doen de geschiktheidstoets nog eens scherp tegen het licht te houden. De aandachtspunten uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunnen daarbij helpen. Uit dit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld niet altijd duidelijk is hoeveel risico de klanten willen nemen, vooral ten aanzien van het risico dat zij hun doel niet halen. Ook kunnen ondernemingen hun processen verbeteren om een logische koppeling tussen klantinformatie en beleggingsportefeuille te waarborgen. De AFM ziet dat er ook veel goed gaat. Ondernemingen zijn op de hoogte van de regelgeving en hebben aan de hand van de onderzoeksresultaten direct verbeteringen doorgevoerd.

In het kort

  • Risicobereidheid niet altijd volledig geïnventariseerd
  • Koppeling tussen klantinformatie en belegging nodig
  • Geschiktheidsverklaring vaak algemeen van aard
  • AFM-onderzoek is onderdeel van Europees onderzoek

Met de publicatie van dit rapport 'Uitkomsten onderzoek geschiktheidstoets' wil de AFM ook de ondernemingen die niet bij het onderzoek betrokken waren, aandachtspunten meegeven voor de inrichting en uitvoering van hun geschiktheidstoets. Daarbij is ook de ‘Leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening’ behulpzaam. Dit is een actualisatie en samenvoeging van eerdere leidraden over de geschiktheidstoets. 

Risicobereidheid niet altijd volledig geïnventariseerd

Uit het onderzoek onder 13 ondernemingen blijkt dat de beleggingsdoelstelling en de risicobereidheid niet altijd volledig worden geïnventariseerd. Sommige beleggingsondernemingen hanteren geen of een onvoldoende heldere termijn voor het behalen van de doelstelling. Ook wordt de haalbaarheid van de doelstelling niet altijd voldoende in kaart gebracht. Ongeveer de helft van de ondernemingen inventariseert onvoldoende de bereidheid van klanten ten aanzien van het risico dat zij hun doel niet halen.

Koppeling tussen klantinformatie en belegging nodig

Uit het onderzoek blijkt dat er niet altijd een navolgbare koppeling is tussen alle relevante, specifiek ingewonnen klantinformatie in de geschiktheidstoets en de aanbevolen of beheerde beleggingen. Dat gebeurde bij het systeem van puntentelling, maar ook als de aanbieder zich baseert op zijn professionele beoordeling. Het risico bestaat dat de belegging zo niet aansluit bij de klant. Ondernemingen bleken de systematiek in de meeste gevallen wel uit te kunnen leggen. Zij hebben echter stappen moeten zetten om hun processen te verbeteren, om consistentie te kunnen waarborgen.

De AFM zet ook vraagtekens bij het realiteitsgehalte van soms erg hoge verwachte rendementen op defensieve en neutrale (model)portefeuilles. Mede hierdoor is de AFM dit jaar ook een onderzoek begonnen naar het beleggingsbeleid van beleggingsondernemingen. Hierbij ligt de focus op de berekening van het verwachte rendement en het gebruik van risicomaatstaven voor de samenstelling van portefeuilles.

Geschiktheidsverklaring vaak algemeen van aard

Bijna alle ondernemingen hebben ten slotte in hun geschiktheidsverklaring geen of onvoldoende koppeling gemaakt met de kenmerken van de klant. Hierdoor wordt de geschiktheidsverklaring te algemeen van aard en is hij van weinig toegevoegde waarde voor de klant.

AFM-onderzoek is onderdeel van Europees onderzoek

Dit onderzoek is onderdeel van een Europese Common Supervisory Action (CSA) naar de geschiktheidstoets, onder coördinatie van de Europees toezichthouder ESMA (European Securities and Markets Authority).

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020  - 797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel