Terug

AFM roept beheerders van icbe’s op tijdig jaarrekening op te sturen

Nieuws

accountant-verslaggeving

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) op hun jaarrekeningen vóór 1 mei 2021 naar de toezichthouder te sturen.

Nederlandse beheerders van icbe’s dienen binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag (samen vormen zij het jaarverslag) van de door hen beheerde fondsen aan de AFM verstrekken.

Insturen vóór 1 mei

Voor veel beheerders van beleggingsinstellingen is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Dat betekent dat de AFM de jaarrekeningen, bestuursverslagen en overige gegevens vóór 1 mei 2021 moet ontvangen. De AFM ontvangt uw documenten graag opgemaakt als bestand in geautomatiseerd uitleesbaar PDF-formaat, en niet als afbeelding in PDF-formaat gemaakt door een kopieerapparaat. Stuur deze per e-mail naar: tgfo_jaarrekeningen@afm.nl

De AFM heeft de jaarverslagen over 2019 bekeken en geconstateerd dat deze niet altijd aan alle vereisten voldoen. Daarom zal de AFM in haar toezicht extra aandacht gaan besteden aan de naleving van het tijdig en correct indienen van de jaarverslagen. Daarbij kan de AFM overgaan tot handhaving als bijvoorbeeld de controleverklaring van de accountant ontbreekt, of er in plaats daarvan een samenstellingsverklaring van de accountant is opgenomen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel