Terug

AFM informeert beleggingsinstellingen periodiek over ontwikkelingen rond coronacrisis

Nieuws

Voorgevel AFM-gebouw

Vanwege de impact van de coronacrisis op de markt informeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) periodiek beheerders van beleggingsinstellingen en icbes over relevante vragen en ontwikkelingen.

Eind maart verstuurde de AFM het  eerste bericht aan beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s. Daarna zijn nog enkele updates verstuurd, ten aanzien van verschillende onderwerpen. Deze zijn samengevoegd in een pdf.

De informatie-update van 16 maart 2021 verwijst beheerders onderzoek van de AFM waaruit blijkt dat niet alle beleggingsinstellingen en icbe’s over voldoende liquiditeitsinstrumenten beschikken. De AFM meent dat het gebruik van “full swing pricing” in veel gevallen leidt tot een beter beheerst aan- en verkoopproces en een goede bescherming tegen verwatering biedt aan participanten

Voor zover nodig, gelet op marktontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis, kunnen de komende tijd verdere aanvullingen komen of kan een update worden verzonden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel