Go to content
Bezwaar wordt gemaakt
Maatregel 04/05/21

AFM beboet T.W. Wijnen voor aanbieden flitskrediet zonder vergunning

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk hier de actuele stand van zaken 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 december 2020 een bestuurlijke boete van €50.000 opgelegd aan de heer T.W. Wijnen. De boete is opgelegd, omdat Wijnen in Nederland aan consumenten kortlopende leningen (flitskredieten) aanbood zonder vergunning van de AFM.

Flitskredieten tegen buitensporige vergoedingen

Via de website www.loandome.com bood Wijnen in 2015/2016 flitskredieten aan: leningen tot €500 met een looptijd tot 30 dagen. Wijnen had hiervoor geen vergunning, waarmee hij zich onttrok aan het toezicht van de AFM. Consumenten betaalden voor de leningen buitensporig hoge vergoedingen. Deze liepen op tot 240% op jaarbasis, terwijl een wettelijk maximum gold van 14% op jaarbasis.

Kredietregels omzeild

Met een constructie van verschillende, deels buitenlandse vennootschappen en bankrekeningen, probeerde Wijnen klaarblijkelijk de geldende kredietregels te omzeilen. De AFM ziet zonder meer een overtreding van de Wet op het financieel toezicht.

Toelichting op de hoogte van de boete

Op deze overtreding staat een boete met een basisbedrag van €2.000.000. Vanwege de financiële positie van Wijnen en aspecten van tijdsverloop is de boete verlaagd tot €50.000.

Toezicht op aanbieders van flitskrediet 

Een flitskrediet is een lening met een korte looptijd en relatief lage leensom. Aanbieders van flitskrediet in Nederland vallen onder het toezicht van de AFM en moeten beschikken over een vergunning. Zij moeten zich bij de kredietverstrekking houden aan uiteenlopende regels. Zo moeten aanbieders toetsen of een lening verantwoord is en geldt er een maximale kredietvergoeding (die per augustus 2020 tijdelijk is verlaagd tot 10% op jaarbasis).  

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06 - 2144 5720 of kees.versluis@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.