Terug

AFM roept beheerders van beleggingsinstellingen op tijdig jaarrekening op te sturen

Nieuws

man-in-pak-met-grafieken-voor-zich

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept beheerders van beleggingsinstellingen op hun jaarrekeningen vóór 1 juli 2021 naar de toezichthouder te sturen.

Jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens

Nederlandse beheerders van beleggingsinstellingen dienen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening, het bestuursverslag en overige gegevens (samen vormen deze het jaarverslag) van de door hen beheerde fondsen aan de AFM te verstrekken. Dat betreft ook de door hen beheerde Europese beleggingsinstellingen of de door hen beheerde beleggingsinstellingen waarin zij rechten van deelneming aanbieden in een lidstaat.

Beheerders van beleggingsinstellingen die rechten van deelneming aanbieden aan niet-professionele beleggers in Nederland en moeten voldoen aan artikel 115y Bgfo, dienen óók van hun eigen onderneming de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens aan de AFM verstrekken.

Insturen vóór 1 juli

Voor veel beheerders van beleggingsinstellingen is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Dat betekent dat de AFM de jaarrekeningen, bestuursverslagen en overige gegevens vóór 1 juli 2021 moet ontvangen. De AFM ontvangt uw documenten graag opgemaakt als bestand in geautomatiseerd uitleesbaar PDF-formaat, en niet als afbeelding in PDF-formaat gemaakt door een kopieerapparaat. Stuur deze per e-mail naar: tgfo_jaarrekeningen@afm.nl

De AFM heeft de jaarverslagen over 2019 bekeken en geconstateerd dat deze niet altijd aan alle vereisten voldoen. Daarom zal de AFM in haar toezicht extra aandacht gaan besteden aan de naleving van het tijdig en correct indienen van de jaarverslagen. Daarbij kan de AFM overgaan tot handhaving als het jaarverslag niet tijdig wordt ingediend of anderszins niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Bijvoorbeeld als de controleverklaring van de accountant ontbreekt, of er is in plaats daarvan een samenstellingsverklaring van de accountant opgenomen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel