Terug

Toepassing EBA richtsnoeren over initiëring en monitoring van kredieten in AFM toezicht

Nieuws

vrouw-tegen-bank-met-papieren

De Europese bankautoriteit (EBA) heeft richtsnoeren opgesteld over het initiëren en monitoren van kredieten. Deze richtsnoeren specificeren de vereisten met betrekking tot de kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument. Hieronder staat uitgelegd hoe de AFM deze richtsnoeren toepast in haar toezicht.

Wat houden de richtsnoeren in?

De AFM is de verantwoordelijke toezichthouder voor het eerste deel van afdeling 5 van de richtsnoeren, namelijk onderdelen 5.1 tot en met 5.2.4. Afdeling 5 van de richtsnoeren ziet op procedures voor de initiëring van kredieten die van toepassing zijn voor kredietgevers aan zowel consumenten als zakelijke klanten. Gelet op het mandaat van de AFM, is de AFM bevoegd voor zo ver de kredieten worden verstrekt aan consumenten. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) houden toezicht op de overige bepalingen van de richtsnoeren. De richtsnoeren geven verdere invulling aan de informatie-inwinningsverplichting en het verbod op overkreditering.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht? 

De richtsnoeren gelden vanaf 30 juni 2021. Vanaf dat moment past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht. De AFM constateert dat de praktijk van hypothecaire kredietverstrekking in Nederland op dit moment niet volledig aansluit op enkele paragrafen in de richtsnoeren waarvoor de AFM de verantwoordelijk toezichthouder is. De AFM stelt vast dat deze paragrafen in de EBA-richtsnoeren om een nadere invulling binnen de Nederlandse praktijk vragen. In deze bijlage staan de betreffende paragrafen en de bijbehorende verwachtingen van de AFM richting kredietgevers uiteengezet. Voor deze paragrafen in de richtsnoeren geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2022.

Vragen? 

Voor meer informatie, neemt u contact op met het ondernemersloket@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel