Terug

Last onder dwangsom voor Actuaat Pensioen Services voor niet voldoen aan informatieverzoek

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

Uit dit persbericht blijkt niet of bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk daarvoor de actuele stand van zaken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 juni 2021 een last onder dwangsom van tweeduizend euro per dag opgelegd aan Actuaat Pensioen Services in Amersfoort. Actuaat Pensioen Services voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM.

Actuaat Pensioen Services heeft een financieel adviesbureau met een vergunning van de AFM. Als onderdeel van het toezicht van de AFM moet Actuaat Pensioen Services de vragenlijst MMAB en Wwft 2021 (Marktmonitor) invullen. De Marktmonitor helpt de AFM om inzicht in de markt te krijgen en haar toezicht gerichter in te zetten.

Ondanks herhaalde verzoeken heeft Actuaat Pensioen Services de gevraagde informatie niet aan de AFM geleverd. Daarom legt de AFM aan Actuaat Pensioen Services een last onder dwangsom op. Voor iedere dag dat Actuaat Pensioen Services niet voldoet aan de opgelegde last om de informatie alsnog te verstrekken, loopt de dwangsom op met € 2.000, tot een maximum van in totaal € 20.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen(gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval moet de onderneming bepaalde gegevens aan de AFM verstrekken.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl. De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06- 21445720 of kees.versluis@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel