Terug

Start consultatie over advies voor Europese vormen van MijnPensioenOverzicht.nl

Nieuws

kantoor-laptop

De Europese verzekeraar- en pensioentoezichthouder EIOPA start vanaf vandaag een publieke consultatie. Daarin mag iedere burger of organisatie zijn mening geven over EIOPA-advies aan de Europese Commissie voor het opzetten van ‘mijnpensioenoverzichten’ in andere Europese landen, naar Nederlands model. De consultatie loopt tot 8 september. De AFM heeft een leidende rol gespeeld in de totstandkoming van het advies.

In het kort

  • 'Pension tracking system' én Europees pensioendashboard
  • Best practices en andere uitgangspunten
  • Leidende rol voor AFM

In Nederland krijgt iedere pensioendeelnemer na inloggen via DigiD bij MijnPensioenOverzicht.nl een overzicht van zijn pensioenregelingen. Daarmee loopt Nederland Europees gezien voorop. Slechts een minderheid van de EU-lidstaten kent een vergelijkbare vorm van overzichtelijk pensioenoverzicht via een druk op de knop.

‘Pension tracking system’ én Europees pensioendashboard

In opdracht van de Europese Commissie heeft EIOPA een advies opgesteld om te komen tot vergelijkbare vormen van zo'n ‘pension tracking system’ (PTS) in alle lidstaten. Daarnaast komt EIOPA ook met een advies voor een Europees pensioendashboard, dat inzicht geeft in de toereikendheid van pensioenvoorzieningen in ieder land.

Best practices en andere uitgangspunten

In het PTS-advies bespreekt EIOPA onder andere best practices, de optimale presentatie van pensioeninformatie aan burgers en modellen voor de data- en IT-infrastructuur. Het advies gaat in consultatie voor een periode van acht weken. Belanghebbenden kunnen via de website van EIOPA hun mening geven over de inhoud van het advies.

Leidende rol voor AFM

De AFM heeft binnen de projectgroep van EIOPA een leidende rol gespeeld in de totstandkoming van het advies. De AFM vindt het belangrijk haar ervaringen met effectieve informatievoorziening en de Nederlandse ervaring met MijnPensioenOverzicht.nl, in Europees verband te delen.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel