Terug

ESMA dringt bij banken aan op transparantie over TLTRO III-leningen van ECB

Nieuws

man-in-pak-met-grafieken-voor-zich

Europees toezichthouder ESMA roept banken op om in hun financiële verslaggeving over 2020 transparant te zijn over de grondslagen, omvang, risico’s en significante oordelen ten aanzien van zogeheten TLTRO III-leningen door de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft de rente van deze leningen verlaagd, naar aanleiding van gevolgen van de coronacrisis. ESMA deelt daarom enkele aandachtspunten voor een duidelijke toelichting op de verwerking daarvan in de financiële verslaggeving van banken.

Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO III) worden door de ECB aan banken verstrekt om bedrijven en huishoudens betere toegang te geven tot bankfinancieringen (met uitzondering van hypothecaire leningen). Vanwege de coronacrisis heeft de ECB de rente op deze leningen verlaagd voor de periode van 24 juni 2020 tot 23 juni 2022.

Goede en duidelijke toelichting belangrijk

ESMA, en ook de AFM, hebben vastgesteld dat de verwerking van TLTRO III-leningen in de financiële verslaggeving van banken op verschillende wijzen plaatsvindt. De verslaggevingsstandaarden geven geen eenduidige antwoorden. Daarom is het belangrijk dat banken goed en duidelijk toelichten hoe zij de ontvangen TLTRO III-leningen verwerken in hun financiële verslaggeving.

Aandachtspunten

ESMA deelt daarvoor enkele belangrijke aandachtspunten:

  • Is de door de ECB over TLTRO III in rekening gebrachte ‘lagere rente’ als ‘onder de marktrente’ beschouwd en hoe is een eventueel voordeel in de jaarrekening verwerkt?
  • De lagere rente vervalt met terugwerkende kracht als een bank niet genoeg daarvoor in aanmerking komende leningen verstrekt. Worden de daaruit voorvloeiende wijzigingen in de verschuldigde betalingen in de boekwaarde van de financiële verplichting verwerkt?
  • De vervolgwaardering van TLTRO III-leningen geschiedt tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentevoet. Hoe wordt de effectieve rentevoet bij van TLTRO III-leningen berekend?

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel