Terug

Caribisch Nederland: Marktmonitor 2019 laat ruimte voor verbetering zien

Nieuws

De financiële ondernemingen in Caribisch Nederland kunnen zorgvuldiger werken. Dat blijkt uit de Marktmonitor 2019 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De kwaliteit van de aangeleverde data is verbeterd ten opzichte van 2018. Toch is er een aantal aandachtspunten.

In het kort

  • meer dan 10% van de ondernemingen levert onjuiste data aan. Deze data is bijvoorbeeld niet compleet, of er worden te hoge of te lage aantallen/bedragen gerapporteerd
  • incidenten zijn niet gemeld bij de AFM, terwijl meerdere ondernemingen aangeven dat er incidenten hebben plaatsgevonden
  • meerdere ondernemingen geven aan dat zij niet beschikken over een actuele AO/IC- beschrijving
  • ontbreken klachtenregister bij meerdere ondernemingen, terwijl dit wel verplicht is.

De AFM gaat de kwaliteit van de data samen met DNB steekproefsgewijs controleren. Tekortkomingen in de bedrijfsvoering, zoals het ontbreken van een klachtenregister of AO/IC-beschrijving, moeten de ondernemingen op korte termijn oplossen. De AFM heeft alle ondernemingen via een brief geïnformeerd over de uitkomsten.
 

Marktmonitor over het jaar 2020

De Marktmonitor is een digitale vragenlijst voor banken, kredietverenigingen, kredietaanbieders, verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen. Op dit moment wordt de Markmonitor over het jaar 2020 voorbereid. Ondernemingen met een vergunning van de AFM ontvangen in het eerste kwartaal van dit jaar een uitnodiging om te vragenlijst in te vullen.

De AFM vraagt hierbij nogmaals aandacht voor het correct invullen van de Marktmonitor. Met de verstrekte informatie krijgt de AFM beter inzicht in de markt. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten op risico’s en trends in de markt of ontwikkelingen bij individuele ondernemingen in Caribisch Nederland.
 

Heeft u vragen over de Marktmonitor?

Neem dan contact op met de collega’s van het Toezicht Service Centrum via bes@afm.nl. U kunt hier ook terecht met andere vragen over het toezicht of over wetgeving voor Caribisch Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel