Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

accountant-verslaggeving
Nieuws 02/02/21

Data-analyse bij niet-OOB-accountantsorganisaties: uitvoering laag aantal wettelijke controles verhoogt kans op onvoldoende kwaliteit

Bij accountantsorganisaties die minder dan 15 wettelijke controles per jaar verrichten, is de kans significant groter dat de kwaliteit daarvan tekortschiet. Ook de hoogte van de omzet van de accountantsorganisatie en de vergoeding per controle zijn van invloed op de kwaliteit. Dat blijkt uit een data-analyse van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om risico’s bij niet-OOB-accountantsorganisaties in kaart te brengen.

In het kort

  • Drie kenmerken onderscheidend bij negatieve toetsingsuitkomst
  • Marktaandeel niet-OOB-accountantsorganisaties met minder dan 15 wettelijke controles is 4%
  • Data afkomstig uit kwaliteitstoetsingen NBA en SRA en AFM Monitor
  • Actualisatie data-analyse AFM op verzoek minister
  • Vanaf 2022 toezicht op niet-OOB-accountantsorganisaties helemaal bij AFM

Drie kenmerken onderscheidend bij negatieve toetsingsuitkomst

Drie kenmerken blijken onderscheidend voor de kans op een negatieve toetsing door de NBA en de SRA. Bij accountantsorganisaties die minder dan 15 wettelijke controles per jaar uitvoeren is de kans hierop circa twee keer zo groot. Ook als organisaties een lagere jaaromzet hebben dan €1,5 miljoen of een gemiddelde vergoeding per controle rekenen die lager is dan €16.000, is die kans groter.

Marktaandeel niet-OOB-accountantsorganisaties met minder dan 15 wettelijke controles is 4%

Ongeveer 4% van alle wettelijke controles wordt uitgevoerd door niet-OOB-accountantsorganisaties die minder dan 15 wettelijke controles per jaar verrichten. Ze halen hier 7% van hun omzet uit. Zij vormen 42% van het totaal aantal vergunninghouders voor het uitvoeren van een wettelijke controle.

Data afkomstig uit kwaliteitstoetsingen NBA en SRA en AFM Monitor

Voor haar analyse keek de AFM naar mogelijke verbanden tussen een groot aantal kenmerken van niet-OOB-accountantsorganisaties uit de jaarlijkse AFM Monitor en de kwaliteitstoetsingen van de accountantsorganisaties door beroepsorganisaties NBA en SRA, die nu nog dit toezicht uitvoeren.

Actualisatie data-analyse AFM op verzoek minister

Op verzoek van de minister van Financiën heeft de AFM in 2020 haar data-analyse uit 2019 geactualiseerd. In zijn brief aan de Tweede Kamer laat hij weten geen minimumaantal wettelijke controles per jaar te willen instellen. Mochten andere initiatieven voor kwaliteitsverbetering te weinig opleveren, dan kan dit worden heroverwogen. De AFM zal een dergelijke studie in de toekomst herhalen.

Vanaf 2022 toezicht op niet-OOB-accountantsorganisaties helemaal bij AFM

Vanaf 2022 komt het toezicht op de ruim 250 niet-OOB-accountantsorganisaties volledig bij de AFM te liggen. De AFM gaat in gesprek met de sector over de uitkomsten van het onderzoek en de risico’s die erin worden gesignaleerd en vraagt hen hierop te reflecteren.

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020 797 2129 of via danielle.de.jong@afm.nl 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.