Terug

Pensioenfondsen onder Vrijstellingsregeling moeten deelnemers evenwichtig informeren

Nieuws

Zittende vrouw die nadenkt

Pensioenfondsen die gebruikmaken van de Vrijstellingsregeling, moeten hun (gewezen) deelnemers actief uitleggen waarom ze daarvoor kiezen en hen informeren over de gevolgen. Daarop wijst de AFM nadat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze week de Vrijstellingsregeling voor pensioenfondsen voor 2022 heeft gepubliceerd.

Pensioenfondsen die niet beschikken over het minimaal vereiste vermogen kunnen – onder voorwaarden - een beroep doen op de Vrijstellingsregeling om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. Maar een beroep op de Vrijstellingsregeling kan voor sommige groepen deelnemers van het pensioenfonds op termijn nadelig zijn. Daarom wil de AFM dat pensioenfondsen die gebruikmaken van de Vrijstellingsregeling hun deelnemers daarover actief informeren, en dus niet alleen via bijvoorbeeld website of nieuwsbrief. Ze moeten uitleggen waarom ze ervoor kiezen en wat naast de positieve ook de negatieve gevolgen zijn.

Aanbevelingen uit eerder AFM-onderzoek

In 2020 heeft de AFM onderzoek uitgevoerd naar de evenwichtigheid van informatieverstrekking bij gebruik van de Vrijstellingsregeling. Hieruit blijkt dat pensioenfondsen nog stappen moeten zetten. Om deze reden brengt de AFM de aanbevelingen uit het onderzoek nogmaals onder de aandacht:

  • Onderbouw waarom deelname aan de Vrijstellingsregeling in het belang is van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden; dit geldt niet alleen voor de gepensioneerden, maar ook voor de deelnemers die nog pensioen opbouwen;
  • Maak de gevolgen voor het pensioen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden inzichtelijk;
  • Geef duidelijk aan hoe lang gebruik kan worden gemaakt van de Vrijstellingsregeling;
  • Waarschuw dat toekomstige pensioenverlagingen niet uitgesloten zijn;
  • Informeer tijdig over het besluit om deel te nemen aan de Vrijstellingsregeling.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel