Terug

Minister publiceert evaluatie AFM als zelfstandig bestuursorgaan

Nieuws

lift-exterieur

De AFM is een professionele en gedegen toezichthouder die bijdraagt aan het goed functioneren van de financiële markten en een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland. Dat blijkt uit een onafhankelijke evaluatie van het functioneren van de Autoriteit Financiële Markten als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). In het rapport staan ook aanbevelingen voor verdere verbetering.

In het kort

  • AFM wordt elke vijf jaar geëvalueerd
  • Evaluatierapport is overwegend positief
  • Er zijn ook aanbevelingen en verbeterpunten 

AFM wordt elke vijf jaar geëvalueerd

Alle zbo’s worden elke vijf jaar in opdracht van de verantwoordelijk minister geëvalueerd. Deze evaluatie zag toe op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de taken door de AFM in de periode 2016-2020 en is door de minister van Financiën aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer gestuurd.

 

Evaluatierapport is overwegend positief

Het algemene beeld is dat het financiële gedragstoezicht in Nederland door de AFM van een goed niveau is. De AFM is een professionele en gedegen toezichthouder, die aan de hand van uitgewerkte en goed doordachte strategieën invulling geeft aan haar toezichttaak.

 

Er zijn ook met aanbevelingen en verbeterpunten

Een van de aandachtspunten is de voorspelbaarheid van ingrijpen door de AFM. Die blijkt voor de sector niet altijd even inzichtelijk. De AFM kan nog beter aangeven bij welke risico’s ze ingrijpt en bij welke niet. Een ander punt is dat volgens de onderzoekers meer ijkpunten nodig zijn om te bepalen of investeringen in data-innovaties nuttig en nodig zijn. Ook wordt aanbevolen om samen met andere toezichthouders afspraken te maken over het opvragen van data bij financiële instellingen. Het wettelijk kader van het AFM-toezicht kent veel open normen. De onderzoekers bevelen aan om een vaste aanpak te ontwikkelen om open normen periodiek tegen het licht te houden. De AFM neemt de aanbevelingen ter harte en gaat hiermee aan de slag.

 

Het volledige rapport kan op de website van de Rijksoverheid worden gedownload.

 

De reactie van de AFM kan hier worden gedownload

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel