Terug

Boetes voor exploitanten van platform 24option.com

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 18 december 2020 bestuurlijke boetes opgelegd aan Rodeler (NL) B.V. (Rodeler) en Rodeler Limited (Rodeler Ltd), tevens handelend onder de naam 24Option.com. De boetes zijn opgelegd wegens het in strijd handelen met artikel 5:20 Algemene wet Bestuursrecht (Awb).

Op grond van artikel 5:20 Awb is een partij verplicht medewerking aan een toezichthouder te verlenen die redelijkerwijs bij de uitoefening van zijn bevoegdheden kan worden gevorderd. Rodeler NL en Rodeler Ltd hebben aan deze verplichting niet voldaan.

Geen medewerking verleend aan informatieverzoek

Rodeler NL en Rodeler Ltd exploiteerden het online beleggingsplatform 24option.com, waarop particuliere beleggers konden handelen in contracts for difference (CFD’s). De AFM heeft een onderzoek ingesteld om vast te stellen of Rodeler NL voor haar handelen een vergunning van de AFM nodig had. Ook wilde de AFM vaststellen of Rodeler NL oneerlijke handelspraktijken verrichtte. Hiertoe heeft de AFM tijdens een onderzoek op het kantoor van Rodeler NL onder meer opnames van telefoongesprekken tussen Rodeler NL en klanten opgevraagd. Omdat Rodeler NL de gespreksopnames niet aan de AFM verstrekte, heeft de AFM eerder al een last onder dwangsom aan Rodeler NL opgelegd. Rodeler NL heeft ook daarna nagelaten om een groot deel van de gespreksopnames aan de AFM te verstrekken. Daarmee heeft Rodeler NL het toezicht door de AFM belemmerd en de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb geschonden. Dit gedrag van Rodeler NL is ernstig en daarom wordt tevens een boete opgelegd. De AFM heeft daarnaast vastgesteld dat Rodeler Ltd aan deze overtreding feitelijk leiding heeft gegeven.

Feitelijk leidinggeven door Rodeler Ltd

Aan Rodeler Ltd heeft de AFM wegens het feitelijk leidinggeven aan de overtreding van Rodeler NL ook een bestuurlijke boete opgelegd. Rodeler Ltd opereerde vanuit Cyprus en zette de lijnen uit voor Rodeler NL waarmee feitelijk leidinggeven door de AFM kon worden aangetoond.

Boetes van €15.000

Op overtreding van artikel 5:20 Awb staat een maximumboete ter hoogte van €2 miljoen. In deze zaak vallen de boetebedragen relatief laag uit, namelijk op €15.000. De AFM heeft bij de matiging van de boetes rekening gehouden met de volgende punten:

  1. de geringe financiële draagkracht van beide ondernemingen
  2. aan beide ondernemingen is ook een boete opgelegd wegens overtreding van de Wft en Whc, waardoor zij meerdere keren in hun vermogen worden geraakt.

De boete en de beslissing op bezwaar van de AFM kunnen niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. In verband met de doorlopen bezwaarprocedures en mogelijke gerechtelijke stappen heeft de AFM pas nu de bevoegdheid om deze boete te publiceren. De opgelegde boete mag op grond van de wet immers pas openbaar worden gemaakt wanneer daar geen rechtsbescherming meer tegen openstaat.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06 - 2144 5720 of kees.versluis@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel