Terug

AFM en AMF pleiten voor beter grensoverschrijdend toezicht

Nieuws

Nationale toezichthouders moeten meer mogelijkheden krijgen om consumenten te beschermen als zij financiële diensten en producten van buitenlandse aanbieders uit andere EU-lidstaten afnemen. Daarvoor pleiten de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) in een gezamenlijk position paper.

 In het kort

  • Meer toegang tot Europese markt mag niet leiden tot minder bescherming
  • Veel risicovolle producten worden grensoverschrijdend aangeboden 
  • Huidige verdeling toezichtverantwoordelijkheden kent beperkingen
  • AFM en AMF pleiten voor versterking rol nationale toezichthouders

Meer toegang tot Europese markt mag niet leiden tot minder bescherming

Digitalisering en een vrije Europese kapitaalmarkt maken het voor veel Europese consumenten en beleggers steeds makkelijker om diensten of producten af te nemen uit andere EU-landen. Dat is positief, want consumenten krijgen daardoor een concurrerender en breder aanbod. Dit zou alleen niet tot lagere bescherming van consumenten en beleggers mogen leiden.

Veel risicovolle producten worden grensoverschrijdend aangeboden 

Consumenten in onder andere Nederland en Frankrijk worden steeds meer op afstand bediend door ondernemingen die op basis van een Europees paspoort vanuit een andere EU-lidstaat opereren. Deze constructie wordt veel gebruikt door ondernemingen die risicovolle producten aanbieden. De AMF en AFM ontvangen hier veel klachten over van consumenten. In de praktijk blijkt het voor nationale toezichthouders moeilijk om toezicht te houden op deze vorm van grensoverschrijdende dienstverlening.

Huidige verdeling toezichtverantwoordelijkheden kent beperkingen

In het huidige toezichtsysteem ligt de verantwoordelijkheid bij de toezichthouder in het land waar de onderneming gevestigd is. De toezichthouder in het land waar de diensten worden aangeboden heeft echter vaak beter zicht op schadelijke praktijken. De consument en belegger kan de dupe worden van deze verdeling van verantwoordelijkheden. 

AFM en AFM pleiten voor versterking rol nationale toezichthouders

De AFM en AMF stellen concreet voor toezichthouders in het land waar de diensten aangeboden worden meer verantwoordelijkheden en handhavingsmogelijkheden te geven. Ook zouden toezichthouders meer informatie moeten krijgen over de diensten en producten die aangeboden worden in hun land. Zo kunnen zij consumenten en beleggers beter beschermen tegen schadelijke praktijken. In het position paper doen de AFM en AMF hier concrete voorstellen voor.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 - 3177 7686 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel