Go to content
Dame met de fiets aan de hand naar het werk
Nieuws 03/08/21

Inwerkingtreding SFDR RTS half jaar uitgesteld

De Europese Commissie heeft recent bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Sustainable Finance Disclosure Regulation technische standaarden (SFDR RTS) per 1 januari 2022 niet haalbaar is. De Commissie is voornemens deze met een half jaar uit te stellen tot 1 juli 2022.

Per deze nieuwe datum zullen dan zowel de reeds opgestelde als de nog op te stellen SFDR RTS in werking treden. De Europese Toezichthoudende Autoriteiten zullen de nieuwe tijdslijnen in het eerder gepubliceerde SFDR superivisory statement aanpassen.

Publicatie Q&A’s Europese Commissie

De Europese Commissie heeft verder Q&A’s gepubliceerd over de interpretatie van een aantal SFDR level 1 vereisten. De AFM zal deze Q&A’s in de komende periode nader bestuderen om vast te stellen wat de eventuele implicaties zijn voor de naleving van deze vereisten en het toezicht daarop. De AFM zal de relevante uitkomsten hiervan op een later moment bekendmaken.

(Let op: in het Q&A document zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 per abuis omgewisseld. De Europese Commissie zal dit nog herstellen)

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.