Go to content
Vrouw met rekenmachine en laptop 400x200
Nieuws 29/04/21

AFM wijst light-beheerders op relevante regelgeving

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met een brief alle geregistreerde beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (light-beheerders) die onder het registratieregime vallen, geïnformeerd over de wet- en regelgeving die op hen van toepassing is. In 2021 zal de AFM onderzoek gaan doen naar naleving van de wet- en regelgeving door light-beheerders.

De light-beheerders met een registratie zijn uitgezonderd van de Wet op het financieel toezicht (Wft), maar er gelden wel andere regels. In de sectorbrief is onder andere aandacht voor de doorlopende registratievoorwaarden. Daarnaast heeft de AFM in haar brief een niet uitputtend overzicht van overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving met een nadere toelichting gegeven, zoals de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.