Terug

ESMA: ondernemingen kunnen verslaggevingsstandaarden IFRS 10-11-12 beter toepassen

Nieuws

Man met handen uitleg400x200

Europees toezichthouder ESMA vindt dat effectenuitgevende instellingen verslaggevingsstandaarden voor de verwerking van en toelichting over dochtermaatschappijen (consolidatie) en samenwerkingsovereenkomsten, zoals joint ventures en joint operations, beter kunnen toepassen. Dat stelt zij in een nieuw rapport over de implementatie over de verslaggevingsstandaarden IFRS 10-11-12 in de EU.

ESMA voerde het onderzoek onder meer uit om vast te stellen hoe de verslaggevingsstandaarden worden nageleefd. ESMA en de AFM verwachten dat effectenuitgevende instellingen, hun accountants en auditcommissies de bevindingen in acht nemen bij het opmaken en controleren van de financiële verslaggeving.

Betere, uniforme toepassing

In haar rapport geeft ESMA aan hoe:

  • de vereisten uit IFRS 10, IFRS 11 en IFRS 12 in de EU zijn geïmplementeerd
  • de standaarden uniform en consequent toegepast kunnen worden
  • effectenuitgevende instellingen de transparantie van hun financiële verslaggeving kunnen vergroten door de standaarden beter toe te passen

Over het rapport

De verslaggevingstandaarden IFRS 10-11-12 gelden sinds 2014 in EU. Voor haar rapport bekeek ESMA de financiële verslaggeving van 65 uitgevende instellingen in Europa uit de jaren 2017, 2018 en 2019. ESMA deelt haar bevindingen met de IASB, het internationale orgaan voor het opzetten van standaarden voor van jaarverslagen en jaarrekeningen, in het kader van de lopende post implementation review IFRS 10-11-12.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel