Terug

Caribisch Nederland: Aankondiging Marktmonitor 2021

Nieuws

bonaire-landingsbaan-kleurige-huizen-400x200

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Marktmonitor voor Caribisch Nederland verstuurd. De Marktmonitor is een digitale vragenlijst die ondernemingen die onder toezicht staan van de AFM jaarlijks moeten invullen. 

Met de verstrekte informatie krijgen de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) beter inzicht in de markt. Hiermee kunnen zij het toezicht gerichter inzetten op risico’s en trends in de markt of ontwikkelingen bij individuele ondernemingen in Caribisch Nederland. Net als vorig jaar moeten ondernemingen vragen beantwoorden over de naleving van de anti-witwaswetgeving en terrorismefinanciering (Wwft BES).

De Marktmonitor is verplicht

Het invullen van de Marktmonitor is verplicht voor ondernemingen met een AFM-vergunning in Caribisch Nederland. Ook partijen die het afgelopen jaar geen activiteiten hebben verricht, moeten de Marktmonitor invullen. Ondernemingen ontvangen een e-mail met inloggegevens voor een digitale omgeving waar de vragenlijst staat. De vragenlijst kan alleen digitaal worden ingevuld.  

Steekproef

De AFM voert dit jaar samen met DNB gerichte steekproeven uit om de juistheid en volledigheid van de ingevulde vragenlijsten te controleren. Vul de vragenlijst met grote zorgvuldigheid in. 

Vragen?

Meer informatie over de Marktmonitor vindt u op de AFM-website. Mocht u vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar bes@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel