Go to content
Man met bril met papier in zijn hand
Nieuws 15/04/21

AFM en DNB consulteren de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) consulteren de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 (Rbb 2021). Deze nieuwe regeling van de AFM en DNB vervangt de Rbb 2017 van DNB.

Nieuw prudentieel kader en nieuwe beloningsnormen voor beleggingsondernemingen

Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (IFR) vervangen voor de meeste beleggingsondernemingen de prudentiële eisen uit de verordening kapitaalvereisten (CRR) en de richtlijn kapitaalvereisten (CRD). In de IFD zijn ook beloningsregels opgenomen voor deze beleggingsondernemingen. Deze beloningsregels zijn voor een deel in de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen opgenomen en voor een deel in de voorliggende Rbb 2021. Op 26 juni 2021 moet de IFD in nationale wet- en regelgeving zijn geïmplementeerd.

De IFD en de Verordening

In de Rbb 2021 zijn de beloningsregels voor banken en beleggingsondernemingen die onder de reikwijdte van de CRR (blijven) vallen, opgenomen in bijlage A. In bijlage B staan de beloningsnormen voor beleggingsonderneming die onder de reikwijdte van de IFD/IFR vallen en in bijlage C die voor premiepensioeninstellingen. Bijlage A van de Rbb 2021 bevat de beloningsregels voor banken en beleggingsondernemingen die onder het toepassingsgebied van de CRR vallen of zullen blijven vallen. Bijlage B bevat de beloningsregels voor beleggingsondernemingen die onder het toepassingsgebied van de IFD/IFR vallen en bijlage C bevat de beloningsregels voor premiepensioeninstellingen. Bijlage A bevat enkele tekstuele aanpassingen en correcties om beter aan te sluiten bij de formulering van de CRD. Verder is de bepaling over staatsteun die bij de herziening van de Rbb 2017 is geschrapt, deels weer opgenomen in bijlage A. De reden hiervoor is dat een deel van deze bepaling weliswaar is geïmplementeerd in de Wft, maar dat deze ook enkele regels bevat die een aanvulling zijn op de Wft. Bijlage C is niet inhoudelijk gewijzigd. De wijzigingen in de Rbb 2021 ten opzichte van de Rbb 2017 zien hoofdzakelijk op de implementatie van IFD in artikel 3 en bijlage B. U vindt op deze consultatiepagina de concepttekst inclusief de concept toelichting voor de Rbb 2021.

Reageren op de consultatie kan tot en met 14 mei 2021

Belangstellenden worden uitgenodigd te reageren op de voorgenomen Rbb 2021. De consultatie van de AFM en DNB staat open tot en met 14 mei 2021. Voor het indienen van reacties en het stellen van vragen kunt u mailen naar consultatierbb@afm.nl en consultatie@dnb.nl. Graag onder vermelding van uw naam, het artikel of onderdeel waar de reactie betrekking op heeft en desgewenst de organisatie waar u voor werkt. De reacties op de toezichthouderregeling worden onder vermelding van naam en/of organisatie of, op verzoek van de indiener in geanonimiseerde vorm, openbaar gemaakt.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.