Terug

Aandacht financiële dienstverleners voor diplomaplicht verslapt

Nieuws

Studenten met diplomas iStock-1192484094

De aandacht voor de diplomaplicht dreigt te verslappen. Dit is gebleken uit AFM-onderzoek onder ruim 200 financiële dienstverleners. Bij 57 van hen bleken de vereiste diploma’s niet of niet allemaal aanwezig. Zij hebben de betreffende vergunningen ingeleverd.

De resultaten van het onderzoek, onder meer gehouden via het register van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), zijn zorgwekkend. Met name op het gebied van advisering bij inkomensverzekeringen bleken de verplichte diploma’s niet altijd aanwezig. Dat wil overigens niet zeggen dat de desbetreffende financiële dienstverlener zonder diploma klanten heeft geadviseerd. Veel onderzochte partijen geven aan dat ze niet adviseren over producten waarvoor ze geen diploma (meer) hebben. Maar ook in dat geval zijn ze verplicht hun adviesvergunning in te leveren.

Voor iedere productcategorie waarin financiële dienstverleners adviseren, bestaat een apart Wft-diploma. De diplomaplicht zorgt er mede voor dat consumenten geadviseerd worden door een dienstverlener met actuele kennis. Het juiste diploma vergroot de kans op passend advies. Door een overeenkomst met DUO eind 2019 is de AFM in staat de diploma’s te checken zonder deze op te vragen bij financiële dienstverleners.

Toezicht

De diplomaplicht voor financiële dienstverleners is aangescherpt bij de aanpassing van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op 1 januari 2017. De AFM controleert de diploma’s van nieuwe partijen die een vergunning aanvragen. Financiële dienstverleners moeten er zelf zorg voor dragen dat diploma’s geldig blijven door het afleggen van PE-examens (permanente educatie). Als geen enkele adviseur binnen de onderneming een geldig diploma heeft voor een bepaalde adviesvergunning, is het bedrijf verplicht dat direct op te lossen of de vergunning in te leveren. Financiële dienstverleners die niet voldoen aan de diplomaplicht, zijn in overtreding. Wanneer ze die overtreding niet beëindigen, riskeren ze een boete of een andere formele maatregel van de AFM.

Dringend beroep: controleer diploma’s

De AFM doet een dringend beroep op alle financiële dienstverleners om hun diploma’s te controleren en hun vergunningen in te leveren wanneer ze niet meer aan de diplomaplicht voldoen. De AFM zal de diplomaplicht actief gaan handhaven. Lees meer over de diplomaplicht voor financiële dienstverleners. 

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06- 21445720 of kees.versluis@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel