Terug

Nieuwe ESMA-richtsnoeren betreffende liquiditeitsstresstests in UCITS en AIF’s

Nieuws

esma-logo

Per 30 september 2020 zijn de ESMA-richtsnoeren met betrekking tot liquiditeitsstresstests (LST) in instellingen voor collectieve beleggingen (UCITS) en alternatieve beleggingsinstellingen (AIFs) van kracht. Deze richtsnoeren gelden ook voor de Exchange Traded Funds (ETF’s) en closed-end AIF’s met hefboomfinanciering.

Deze richtsnoeren zijn van toepassing op beheerders, bewaarders en bevoegde nationale autoriteiten. Om toezichtconvergentie op Europees niveau te bevorderen, integreren de toezichthouders van de Europese lidstaten deze ESMA-richtsnoeren allemaal in hun toezichtaanpak. In Nederland is de AFM de bevoegde autoriteit.

Stresstests om beleggers te beschermen

Op basis van de UCITS-richtlijn en AIFM-richtlijn dienen beheerders van UCITS en AIFs voor de meerderheid van hun fondsen gebruik te maken van een passend liquiditeitsbeheersysteem. Daarmee wordt voorkomen dat er situaties ontstaan waardoor fondsen gedwongen effecten gaan verkopen tegen noodkoersen. Verkoop tegen noodkoersen is niet in het belang van de belegger en vergroot de kans op financiële instabiliteit.

Beheerders en bewaarders moeten frequenter stresstests uitvoeren. Op die manier kunnen ze het  liquiditeitsrisico van hun fondsen beter beoordelen en monitoren.

ESMA’s richtsnoeren geven een nadere invulling van deze verplichting. Zo bevatten de richtsnoeren de onderwerpen die in een LST-beleid moeten worden behandeld. En wordt onder andere duidelijkheid gegeven omtrent de frequentie. Eén van de belangrijke aanbevelingen is dat deze test bij voorkeur driemaandelijks wordt uitgevoerd.

ESMA-richtsnoeren betreffende liquiditeitsstresstests in UCITS en AIFs

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel