Terug

Het belang van een uitlegbaar pensioenstelsel

Nieuws

man-lezen

Op 4 november 2020 neemt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) deel aan het rondetafelgesprek over het Pensioenakkoord van de vaste kamercommissie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De AFM schreef een position paper als bijdrage aan het rondetafelgesprek: ‘Het belang van een uitlegbaar pensioenakkoord’.

De AFM verwelkomt het recent gesloten pensioenakkoord, dat pensioenen transparanter en persoonlijker wil maken en beter aan wil laten sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd leidt het nieuwe pensioenstelsel tot meer variabele pensioenuitkomsten en meer keuzevrijheid voor deelnemers. Meer keuzevrijheid legt ook een verantwoordelijkheid bij deelnemers.

Betere deelnemersbescherming

De AFM pleit daarom dat nu het moment is gekomen om ook deelnemersbescherming en zorgplichten ten behoeve van deelnemers, mee te laten groeien met het nieuwe stelsel.

Daarvoor wil de AFM dat:

  • een gekozen pensioenregeling aansluit bij de kenmerken van de deelnemers
  • deelnemers goed begeleid worden bij het maken van keuzes
  • keuzes die pensioenuitvoerders moeten maken bij de overgang naar een nieuw stelsel uitlegbaar zijn

Niet te ingewikkeld, voorzienbare teleurstellingen voorkomen

In alle gevallen geldt dat het voor deelnemers niet te ingewikkeld wordt gemaakt en dat voorzienbare teleurstellingen bij deelnemers worden voorkomen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel