Terug

Marktbeeld geeft inzicht in risico’s op witwassen bij bemiddeling levensverzekeringen

Nieuws

zakelijk-man-overleg-400x200

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een marktbeeld opgesteld, gebaseerd op de uitvraag van 2019 onder financiële dienstverleners. Uit het marktbeeld blijkt onder meer dat relatief weinig bemiddelaars in levensverzekeringen een risicobeoordeling van de eigen onderneming hebben opgesteld, hoewel dit sinds 25 juli 2018 volgens de wet wel moet.

De AFM heeft in 2019 een uitvraag gedaan bij financiële dienstverleners die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. De Wwft is van toepassing op financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en financiële dienstverleners die gebruik maken van het Nationaal Regime (en daardoor als beleggingsonderneming te boek staan).

Bescherming van het financiële systeem

Bemiddelaars in levensverzekeringen hebben een belangrijke rol in de bescherming van het financiële systeem tegen witwassen en terrorismefinanciering en in de waarborging van de integriteit van het financiële stelsel. Het ‘bemiddelen in levensverzekeringen’ geeft in het algemeen weliswaar een laag risico op witwassen en terrorismefinanciering; toch dienen bemiddelaars in levensverzekeringen alert te zijn op situaties die een verhoogd risico met zich meebrengen. 

PEPs

Een klein aantal bemiddelaars in levensverzekeringen heeft in de uitvraag aangegeven cliënten te hebben die buiten de EU wonen of cliënten die als politiek prominent persoon (PEP) kunnen worden aangemerkt. Politiek prominente personen vormen een verhoogd risico. Het is van belang dat een bemiddelaar in levensverzekeringen een manier heeft om te achterhalen of een cliënt PEP is. De bemiddelaar dient volgens de wet aanvullend cliëntenonderzoek naar PEPs te verrichten. 

Beheersmaatregelen

Om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te beheersen, dient een bemiddelaar in levensverzekeringen beheersmaatregelen te treffen. Voorbeelden hiervan zijn: het maken van een risicobeoordeling van de eigen organisatie, het hebben van beleid, het doen van cliëntenonderzoek en het volgen van opleidingen op het gebied van de Wwft.

Ruimte voor verbeteringen

Over het algemeen geeft meer dan de helft van de bemiddelaars in levensverzekeringen aan verschillende beheersmaatregelen te hebben getroffen. Maar er lijkt ook een aanzienlijk aantal bemiddelaars in levensverzekeringen te zijn waarbij nog ruimte voor verbetering is. Er lijkt vooral verbetering mogelijk op het gebied van het volgen van opleidingen die medewerkers in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren. Daarnaast komt het beeld naar voren dat weinig bemiddelaars in levensverzekeringen een risicobeoordeling van de eigen onderneming hebben opgesteld, hoewel dit sinds 25 juli 2018 volgens de wet moet.

AFM biedt handvatten en richtsnoeren

De AFM heeft een brochure die bemiddelaars in levensverzekeringen handvatten geeft om invulling te geven aan de regels van de Wwft. In deze brochure zijn onder andere voorbeelden van ongebruikelijke transacties beschreven, zodat bemiddelaars in levensverzekeringen die beter kunnen identificeren. In 2019 heeft de AFM een rondetafelbijeenkomst georganiseerd voor bemiddelaars in levensverzekeringen en een branchevereniging, waarbij de AFM feedback heeft gevraagd op haar richtsnoeren (zoals de brochure). De AFM heeft deze feedback onder andere gebruikt om haar informatie over de Wwft aan te vullen. De AFM onderzoekt ‘risicogestuurd’ of bemiddelaars in levensverzekeringen zich houden aan alle regels van de Wwft. 

Nieuwe uitvraag van start

De uitvraag van 2020 is deze maand van start gegaan.

Met vragen kunt u terecht bij het Ondernemersloket via 0800 6800 680 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06-2144 5720.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel