Terug

AFM betracht coulance bij niet tijdig kunnen publiceren en deponeren financiële verslaggeving

Nieuws

europa

De Europese autoriteit voor effecten en markten (ESMA) vindt dat in de Europese Unie dezelfde regels moeten gelden voor ondernemingen die door de coronacrisis niet voor 1 mei hun financiële verslaggeving kunnen publiceren. Nationale toezichthouders mogen dan coulance betrachten. Hierover heeft ESMA een richtlijn uitgebracht.

Normaal zijn uitgevende instellingen verplicht om uiterlijk 30 april hun financiële verslaggeving over het jaar ervoor - in dit geval 2019 - beschikbaar te stellen en deze bij de AFM te deponeren. Gezien de bijzondere omstandigheden die nu gelden in verband met de uitbraak van het coronavirus stelt ESMA in haar verklaring voor dat nationale toezichthouders de deadlineregels minder strikt hanteren, voor zover eventuele vertraging is veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus.

AFM past coulance toe en volgt ontwikkelingen nauwlettend

De AFM heeft besloten om de in het statement gevraagde coulance te betrachten indien ondernemingen als gevolg van de coronacrisis niet in staat zijn hun financiële verslaggeving tijdig algemeen verkrijgbaar te stellen en gelijktijdig bij de AFM te deponeren. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij dit tijdig bij de AFM melden.

De AFM benadrukt dat de bepalingen uit de Richtlijn Marktmisbruik onverkort van toepassing blijven. Genoteerde ondernemingen zijn onder deze regels verplicht om hun beleggers geïnformeerd te houden over eventuele vertraging.

De AFM volgt de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend in het belang van stabiele en ordelijke financiële markten. De AFM werkt daarbij samen met toezichthouders in binnen- en buitenland en staat in direct contact met handels- en marktpartijen.

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06- 11 34 02 81 of maarten.dijksma@afm.nl.

 

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel