Terug

AFM voert Europees onderzoek uit naar liquiditeitsrisicobeheer bij ICBE-beheerders

Nieuws

coulance-400x200

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) voert in 2020 een Europees onderzoek uit naar de beheersing van liquiditeitsrisico’s bij beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s). Het onderzoek wordt gecoördineerd door Europees toezichthouder ESMA.

Het regelgevingskader voor ICBE’s bevat veel bepalingen over de beheersing van liquiditeitsrisico’s. Dat moet ervoor zorgen dat beheerders van ICBE’s hun deelnemers en beleggers op verzoek of bij uittreding kunnen terugbetalen. Naleving van de regels draagt bij aan de bescherming van beleggers, de ordelijke werking van de financiële markten en het waarborgen van de financiële stabiliteit.

Kwantitatief onderzoek en analyses

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. De AFM vraagt eerst kwantitatieve gegevens op bij een grote meerderheid van de Nederlandse ICBE-beheerders. Daarmee krijgt de AFM een overzicht van de liquiditeitsrisico’s van ICBE’s. Daarna richt de AFM zich op een steekproef van ICBE-beheerders en ICBE’s voor diepgaandere analyses.

Onderzoek door alle Europese nationale toezichthouders

Europees toezichthouder ESMA coördineert het onderzoek. Alle Europese nationale toezichthouders voeren het onderzoek (een zogeheten common supervisory action of CSA) tegelijkertijd en in afstemming met elkaar uit. Dat doen zij momenteel ook bij een onderzoek onder beleggingsondernemingen naar de geschiktheidstoets bij beleggingsadvies en vermogensbeheer.

Consistent toezicht en beleggersbescherming

Het onderzoek kent twee doelstellingen. Ten eerste vergroot het de onderlinge consistentie van het toezicht in Europa op de beheersing van liquiditeitsrisico’s. Daarnaast helpt het bij de bescherming van beleggers in Europa.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel