Terug

AFM schort uitvragen deels op tot 1 juni

Nieuws

man-lezen

De impact van het coronavirus op onze samenleving is groot. De verspreiding van het coronavirus heeft forse implicaties voor de financiële markten. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarmee de financiële sector momenteel wordt geconfronteerd, heeft de AFM besloten grote gegevensuitvragen aan financiële ondernemingen op te schorten tot 1 juni 2020.

De AFM wil de financiële sector hiermee ruimte geven om zich volledig te richten op de uitdagingen van deze crisis en op de behoeften van de klanten.

Rekening houden met de omstandigheden 

Hierop zijn enkele uitzonderingen: onze onderzoeken naar aflossingsvrije hypotheken, de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Marktmonitor Adviseurs en Bemiddelaars (MMAB). Maar ook bij die onderzoeken houden we rekening met de omstandigheden waarmee financiële ondernemingen momenteel te maken hebben.

Ondanks de uitzonderlijke situatie verwacht de AFM van financiële partijen dat zij zich natuurlijk blijven houden aan alle wet- en regelgeving die op hen van toepassing is.

De AFM blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en onderhoudt nauw contact met marktpartijen en hun brancheorganisaties. Ook voeren we continu overleg met het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB). We houden ons beleid voortdurend tegen het licht van veranderende omstandigheden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel