Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Ingang van de AFM aan de Vijzelgracht
Nieuws 19/05/20

AFM: aanbevelingen voor MiFID II-herziening

Het is belangrijk dat de financiële markten in Europa efficiënt en transparant functioneren en de belegger daarbij optimaal wordt beschermd. De huidige mondiale marktomstandigheden, als gevolg van de coronacrisis, onderstrepen dit belang. In dat kader herzien de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) de huidige MiFID II-regelgeving. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet hiervoor aanbevelingen.

Vooruitlopend op mogelijke wijzigingen in de huidige MiFID II-regelgeving, heeft de AFM een analyse uitgevoerd. De analyse richt zich op de thema’s equity, commodities en investor protection. De uitkomsten en de aanbevelingen zijn hier terug te lezen. Deze aanbevelingen hebben betrekking op het regelgevende kader van MiFID II (level 1 of level 2), de ESMA-guidance op level 3 en convergentie van het toezicht.

Onderzoek

Voor equity zijn in de analyse de effecten onderzocht van de invoering van MiFID II op transparantie, liquiditeit en marktstructuur. Voor commodities is gekeken naar de impact van de introductie van positielimieten, positierapportages en transparantieverplichtingen voor en na de handel voor handelsplatformen die in Nederland handelen in grondstoffenderivaten. De AFM stelt vast dat de invoering van MiFID II de bescherming van beleggers in de Europese Unie verder heeft versterkt.

Toezicht AFM

Op 3 januari 2018 trad de MiFID-regelgeving in werking. Ons toezicht op deze Europese regelgeving richt zich onder andere op beleggersbescherming, kostentransparantie en productontwikkeling. Om te zorgen dat er een ordelijke markstructuur is op de kapitaalmarkten richt de AFM zich daarbij op transactierapportage, transparantie van de markt (pre/post-trade transparantie) en de regelgeving gericht op een ordelijke marktstructuur.

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06- 11 34 02 81 of maarten.dijksma@afm.nl.

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.