Terug

Oproep aan beleggingsondernemingen voor extra aandacht klantactualisatie

Nieuws

man-gebogen-bureau 400x200

De AFM roept beleggingsondernemingen op om in de komende maanden extra aandacht te besteden aan de actualisatie van het klantbeeld van haar klanten. Het ligt voor de hand dat de persoonlijke situatie voor een deel van de klanten wijzigt als gevolg van de coronacrisis.

Beleggingsondernemingen dienen bij de verlening van beleggingsadvies en vermogensbeheer specifiek te kijken naar een eventuele aanscherping van hun actualisatiebeleid. Zo kan er reden zijn om mogelijk geraakte klanten eerder of vaker te benaderen. Hiermee kunnen beleggingsondernemingen voorkomen dat beleggingsrisico’s worden genomen die niet meer passen bij een veranderde klantsituatie.

 

Voorkomen van voorzienbare teleurstellingen

Veel beleggingsondernemingen zijn ondanks alle (operationele) moeilijkheden vanaf het begin van de coronacrisis in Nederland proactief met hun klanten in contact geweest. Wij vertrouwen erop dat beleggingsondernemingen dit ook in de komende maanden blijven doen waarbij de actualisatie van het klantprofiel een plaats krijgt in het klantcontact.

Door de coronacrisis kan voor een deel van de doorlopend advies- en vermogensbeheerklanten de eerder ingewonnen klantinformatie verouderd zijn of binnenkort verouderen. Hierdoor ontstaan beleggingsrisico’s die niet meer passen bij de nieuwe situatie en sluiten advies- en beheerportefeuilles niet meer aan bij de klant. Een tijdige actualisatie bij kwetsbare klantgroepen helpt voorzienbare teleurstellingen bij beleggers te voorkomen.

Meer onderzoek

De AFM wil later dit jaar onderzoeken hoe beleggingsondernemingen invulling geven aan de actualisatieplicht. De oproep is hier te vinden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel