Terug

ESMA-standpunt over ESG-informatievereisten voor benchmarkbeheerders

Nieuws

esma-logo

Benchmarkbeheerders zijn volgens de Benchmarkverordening met ingang van 30 april 2020 verplicht te rapporteren hoe duurzaamheid (in de vorm van zogeheten ESG-factorenwordt weerspiegeld in hun methodologie en hun benchmarkstatements. 

Europees toezichthouder ESMA onderkent dat beheerders hierbij moeilijkheden ondervinden zolang de gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie nog niet van kracht zijn. ESMA roept nationale toezichthouders op om toezicht op en handhaving van naleving van de ESG-informatievereisten geen prioriteit te geven zolang de gedelegeerde handelingen niet van kracht zijn. De AFM zal aan deze oproep gehoor geven.

ESMA roept de Europese Commissie op vertraging bij de vaststelling van de gedelegeerde handelingen te vermijden.

Vragen?

Stuur deze dan per e-mail naar benchmarks@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel