Go to content
afm-straat-gevel
Maatregel 04/05/20

AFM verlengt benoeming van curator bij Today’s Tomorrow B.V. met terugwerkende kracht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verlengt met terugwerkende kracht de benoeming van de curator ten aanzien van het dagelijks bestuur van Today’s Tomorrow B.V. (TT). Hiermee corrigeert de AFM het verzuim om na afloop van het eerste jaar een verlengingsbesluit te nemen. Daarbij hebben TT en de AFM afspraken gemaakt over de kosten van de curator.

Verlengingsbesluit curator en kosten

De curator werd op 19 december 2016 benoemd. Per 19 juli 2019 is een vereffenaar benoemd bij het GFH Paraplufonds om de resterende afwikkelactiviteiten uit te voeren. Deze zijn inmiddels voor een belangrijk deel afgerond. Na afloop van het eerste jaar na het curatelebesluit heeft de AFM geen verlengingsbesluit genomen voor de benoemingstermijn van de curator. De rechtbank Rotterdam heeft op 28 november 2019 geoordeeld dat de AFM de kosten van de curator daarom niet mag doorbelasten aan TT.

Vaststellingsovereenkomst in het belang van participanten GFH Paraplufonds

Als gevolg van de uitspraak is onduidelijkheid ontstaan over de rechtsgeldigheid van de resultaten die de curator voor de participanten van het GFH Paraplufonds heeft behaald. De AFM acht die rechtsonzekerheid niet in het belang van de participanten. Daarom hebben TT en de AFM met een vaststellingsovereenkomst afgesproken dat het ontbreken van een verlengingsbesluit moet worden hersteld.

Ook zijn TT en de AFM overeengekomen dat de AFM een bedrag van ongeveer € 550.000 zal overmaken aan TT. TT heeft op haar beurt de verplichting op zich genomen dit bedrag over te maken aan de vereffenaar die het vervolgens ten goede zal laten komen aan de participanten.

De AFM gaat het verlengingsbesluit niet gebruiken om eerder doorbelaste curatorkosten alsnog door te belasten aan TT en daarmee aan de participanten van het GFH Paraplufonds. De AFM handelt hiermee in het belang van de participanten.       

Stand van zaken juridische procedure

Herstelbesluit is genomen

Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
23 april 2020 Geen
Geen Geen

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten via het contactformulier op de website.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020-797 24 35 of  yolanda.bieckmann@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.