Terug

ESMA: consistentie in toezicht op COVID-19 gerelateerde huurconcessies in financiële verslaggeving

Nieuws

De AFM geeft gehoor aan de oproep van de Europese toezichthouder ESMA door in haar toezicht geen prioriteit te geven aan de toepassing van de huidige IFRS 16 regels inzake huurconcessies. Het gaat om COVID-19 gerelateerde huurconcessies die vallen onder de voorgestelde wijziging op IFRS 16 ‘Leases’.

Praktische oplossing

Vanwege de coronapandemie zijn vaker huurconcessies verstrekt aan huurders. Huurconcessies omvatten bijvoorbeeld uitstel van betaling of huurkortingen voor een bepaalde periode.

Uitgevende instellingen kunnen moeilijkheden ondervinden bij de verwerking van grote volumes verkregen huurconcessies. De IASB heeft daarom in mei een wijziging op IFRS 16 ‘Leases’ uitgebracht waarin een praktische oplossing wordt geboden voor de verwerking in de verslaggeving.

EU goedkeuringsproces

De wijziging op IFRS 16 heeft nog niet het hele goedkeuringsproces in de EU doorlopen. Het Europees Parlement en de Raad kunnen nog bezwaar maken. De oproep van ESMA geldt uitsluitend voor verslaggevingsperiodes eindigend op of voor 31 juli 2020 en alleen wanneer de huurconcessies verwerkt worden conform de voorgestelde wijziging op IFRS 16.

De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn de verslaggevingsstandaarden die beursgenoteerde ondernemingen verplicht gebruiken bij het opstellen van hun jaarrekening. Door deze standaarden zijn jaarrekeningen onderling beter vergelijkbaar voor beleggers en van hogere constante kwaliteit.

Bekijk de oproep op de website van ESMA


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel