Terug

Consumentenmonitor voorjaar 2020 over hypotheken

Nieuws

Man en vrouw voor de etalage van een makelaarswinkel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) laat door marktonderzoeksbureau Ipsos twee keer per jaar online onderzoek doen onder consumenten naar onderwerpen zoals hypotheken en beleggen. Hierdoor krijgt de AFM meer inzicht in attitudes, intenties en gedrag van consumenten op de financiële markten. De monitor van voorjaar 2020 ging over hypotheeksluiters.

De AFM Consumentenmonitor van voorjaar 2020 is online ingevuld door 600 consumenten die het afgelopen halfjaar een hypotheek sloten. De AFM publiceerde al eerder een nieuwsbericht over deze meting in verband met de coronacrisis.

Enkele resultaten:

  • Het aandeel hypotheeksluiters dat een consumptief krediet bijsluit voor de koop van de woning is gestegen van 9% (2019) naar 14% (2020).
  • De helft van de hypotheeksluiters onder de 34 jaar krijgt van de adviseur geen vraag over een studieschuld. Een op de zeven (12%) van de starters waar de vraag niet aan gesteld is, heeft echter wel een studieschuld.
  • Bijna een kwart van de adviezen aan klanten jonger dan 35 jaar besteedt geen aandacht aan risico's rond werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
  • Het aandeel doorstromers en oversluiters dat hun aflossingsvrije hypotheekdeel verhoogt ten opzichte van hun oude hypotheek is gestegen van 18% (2019) naar 28% (2020).
  • Bijna de helft heeft bij het afsluiten van de hypotheek een bedrag gereserveerd voor verduurzaming; door het verhogen van de hypotheek (23%) of door het gebruik van eigen middelen (24%). Lees hier meer over in het artikel van twee AFM'ers dat op esb.nu is gepubliceerd. 

De AFM gebruikt de onderzoeksresultaten bij haar toezicht op de financiële markten en het versterken van het financieel welzijn in Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel