Terug

IFIAR publiceert jaarlijkse rapport: aantal tekortkomingen in accountscontroles nog hoog

Nieuws

zakelijk-man-overleg-400x200

Het aantal accountantscontroles waarin nationale toezichthouders tekortkomingen constateerden, is gedaald van 37 naar 33%. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR). Ondanks de daling blijft IFIAR aandringen op verdere verbetering, omdat het niveau van tekortkomingen nog steeds als hoog wordt aangemerkt.

Toezichthouders constateerden vooral tekortkomingen bij de controle van schattingen (waaronder actuele waardewaarderingen) en het testen van de effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen.

Inzicht in controles en stelsel van kwaliteitsbeheersing

Met haar rapport geeft IFIAR inzicht in haar bevindingen over controles en haar bevindingen over het stelsel van kwaliteitsbeheersing bij accountantsorganisaties. Eerder maakt IFIAR bekend dat de Big-6 accountantsorganisaties hun verbeterdoelstelling niet haalden.

Internationaal samenwerkingsverband van toezichthouders

IFIAR is het internationale samenwerkingsverband van 55 onafhankelijke toezichthouders op accountantsorganisaties, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel