Handelen laptop stock
Nieuws 14/02/20

AFM neemt deel aan Europees onderzoek naar geschiktheidstoets

De Autoriteit Financiële Markten zal in 2020 deelnemen aan een door de Europese toezichthouder ESMA gecoördineerd onderzoek onder beleggingsondernemingen naar de geschiktheidstoets bij beleggingsadvies en vermogensbeheer.

Een goede uitvoering van de geschiktheidstoets (suitability) is in het belang van beleggers om een geschikte beleggingsportefeuille geadviseerd te krijgen. Dit bepaalt mede of beleggers hun beleggingsdoelen halen en is daarmee van invloed op hun financieel welzijn. De European Securities and Markets Authority (ESMA) is de Europese toezichthouder voor de effectenmarkten.

Passendheidstoets zelfbeleggen

Het door ESMA gecoördineerde onderzoek is een common supervisory action (CSA) en werd op 5 februari 2020 aangekondigd. Een CSA betekent dat Europese nationale toezichthouders tegelijkertijd op hetzelfde onderwerp een onderzoek uitvoeren. In 2019 heeft de AFM deelgenomen aan de eerste CSA met als onderwerp de passendheidstoets bij zelfbeleggen. Dit onderzoek bevindt zich in de afrondende fase en AFM communiceert hierover in het voorjaar.

Het nieuwe onderzoek bestrijkt onderwerpen als de klanteninventarisatie, de keuze van financiële instrumenten, de aansluiting van de beleggingsportefeuille bij het klantenprofiel en kosten en complexiteit van financiële instrumenten. 

Kwaliteit van het toezicht

Het onderzoek kent twee doelstellingen. Ten eerste stelt het onderzoek de AFM in staat vast te stellen hoe beleggingsondernemingen de geschiktheidstoets uitvoeren en welke voortgang hierbij is gemaakt sinds eerdere onderzoeken. We willen ondernemingen inzicht geven in hun beleid en uitvoering van de geschiktheidstoets en waar nodig verbeteringen laten doorvoeren.

Ten tweede draagt het onderzoek bij aan de beleidsmatige doelstelling om de kwaliteit van het toezicht in Europa en de onderlinge consistentie te vergroten. Het onderzoek zal naar verwachting eind 2020 afgerond zijn.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.