Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vrouw-lopend-400x200
Nieuws 14/12/20

Verdere professionalisering compliancefunctie wenselijk

In veel gevallen kunnen beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen hun compliancefunctie verbeteren en verder professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM naar de inrichting en impact van de compliancefunctie.

In het kort

• Met goed werkende compliancefunctie betere naleving wet- en regelgeving
• Ruimte voor verbetering: AFM biedt handvatten
• Oproep om onderzoek te doen binnen eigen organisatie

Met dit rapport wil de AFM ook ondernemingen die geen onderdeel van het onderzoek uitmaakten handvatten bieden om de compliancefunctie te verbeteren. We leggen uit wat wij verwachten bij verschillende volwassenheidsniveaus en laten voorbeelden zien van hoe een onderneming het volwassenheidsniveau van de compliancefunctie kan verbeteren. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2019 en 2020 bij beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. De AFM voert soortgelijk onderzoek ook uit bij andere typen ondernemingen, zoals verzekeraars en banken.

Graadmeter voor vertrouwen

Heeft een onderneming een goed werkende compliancefunctie, dan is de kans groter dat deze onderneming zich houdt aan wet- en regelgeving en dat het klantbelang centraal wordt gesteld. De kwaliteit en de volwassenheid van de compliancefunctie is voor de AFM dus een belangrijke graadmeter voor het vertrouwen dat zij in een onderneming heeft. Wat een passend niveau is voor een organisatie hangt af van het onderwerp  en de grootte en complexiteit van de organisatie. Onderwerpen waar de AFM in dit onderzoek op heeft getoetst zijn bijvoorbeeld de onafhankelijkheid, de toegang tot alle noodzakelijke informatie en het beschikbaar hebben van adequate mensen.

Ruimte voor verbetering

Een lager volwassenheidsniveau kan een risico met zich meebrengen voor een continue en beheerste uitoefening van de compliancefunctie. Dit betekent namelijk vaak dat er geen verantwoordelijke is aangewezen voor een bepaalde belangrijke taak of (vastgelegde) standaard werkwijzen en processen ontbreken. De AFM acht de kans dat wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd dan aanzienlijk groter. Er is dus ruimte voor verbetering.

Oproep

De AFM roept beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen op om te onderzoeken hoe volwassen de eigen organisatie is en op welke vlakken zij kunnen verbeteren. 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.